Життя і знання — Енциклопедія Сучасної України

Життя і знання

«ЖИТТЯ́ І ЗНАННЯ́» – журнал. Виходив щомісяця від жовтня 1927 до вересня 1939 у Львові. Засн. і видавець – т-во «Просвіта». Містив наук.-популярні статті з історії, географії, археології, нар. творчості, етнографії, мист-ва, правознавства, астрономії, анатомії, біології, медицини та гігієни, репортажі про культурно-мист. заходи, літ.-крит. нариси про творчість укр. письменників і перекладну літ-ру. Інформував про досягнення у розвитку технологій для військ. галузі та літакобудування, знайомив з історією тех. винаходів і вдосконаленнями у сферах фото- та кіномистецтва, нафтодобув. і металург. пром-стей тощо. Поpушував питання нац. виховання й освіти укр. молоді, пропагував самоосвіту; повідомляв про світ. спорт. рекорди, значну увагу приділяв питанням розвитку нац. фізкультури і спорту, діяльності т-ва «Сокіл». Друкував матеріали на сусп.-політ. тематику, про проблеми розвитку укр. кооперації, ремісництва й фінанс. установ; про рац. методи ведення с. госп-ва; поради фахівців у галузях хліборобства, садівництва, бджільництва, молочарства тощо. Подавав аналіз осн. напрямів роботи т-ва «Просвіта». Публікував статті про укр. громад.-політ., наук. та культур. діячів, зокрема В. Антоновича, Д. Багалія, С. Васильченка, Л. Глібова, Г. Квітки-Основ'яненка, О. Кобилянську, М. Коцюбинського, Б. Лепкого, М. Лисенка, О. Огоновського, Ю. Січинського, В. Стефаника, І. Стешенка, І. Франка, П. Холодного, А. Чайковського, С. Черкасенка, Є. Чикаленка. Рубрики: «Освіта й виховання», «З життя філій», «Бібліографія», «Бібліотекознавство», «Ті, що від нас відійшли», «Нові журнали й книжки», «Всячина», «Загадки». У літ. додатку опубл. твори В. Наріжного, М. Брилинського, В. Бірчака, М. Костомарова. Серед авторів – І. Баран, О. Бочковський, М. Возняк, І. Воробець, С. Годований, М. Голубець, Я. Гординський, Ю. Дорош, В. Дорошенко, І. Кандяк, Р. Кахникевич, П. Ковжун, Ф. Коковський, Ф. Колесса, В. Королів-Старий, І. Крип'якевич, Ю. Крохмалюк, А. Крушельницький, С. Курило, А. Ластовецький, В. Левицький, М. Лотоцький, С. Любарський, І. Мельник, С. Наріжний, С. Парфанович, І. Раковський, А. Річинський, М. Рудницький, С. Русова, В. Садовський, С. Сірополко, П. П. Холодний, П. Франко, Е. Храпливий, А. Чайковський, Д. Яворницький, Е. Яворовський. Художнє оформлення виконали М. Бутович, Е. Козак та Р. Кронфельд. Відп. ред. – М. Галущинський (1927–28), І. Брик (1928–39); ред. – В. Сімович (1927–39).

Літ.: Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Істор.-бібліогр. дослідж.: У 3 т. Т. 3, кн. 1. 1920–1928 рр. Л., 2003.

О. Р. Дроздовська


Покликання на статтю