Крушельницький Богдан Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Крушельницький Богдан Антонович

КРУШЕЛЬНИ́ЦЬКИЙ Богдан Антонович (1907, м. Ко­­ломия, нині Івано-Фр. обл. – 03. 11. 1937, урочище Сандормох побл. м. Медвеж'єгорськ, Каре­лія, РФ) – економіст, педагог. Син Антона і Марії, брат Володимири, Івана і Тараса Крушельницьких. Навч. у г-зії у Відні, в УВУ, Укр. госп. академії у Подєбрадах (Че­­хо-Словаччина, нині Чехія) та Карловому ун-ті в Празі. Під впливом рос. економіста М. Кон­­дратьєва, з яким кореспондував, свої наук. праці присвячував переважно економіці аграр. кооперативів (не опубл., зберігаються у Львів. ЦДІА). Також написав підручник з матем. еко­­номіки, надрукував низку статей у ж. «Нові шляхи» (1930–31). У 1929 повернувся до Львова, у травні 1934 разом із родиною Крушельницьких переїхав до Харкова. Працював у одному з колгоспів Харків. обл. Наприкінці того ж року заарешт., 26 березня 1935 засудж. до 5-ти р. таборів. Відбував покарання на буд-ві Біломоро-Балт. каналу. Роз­­стріляний разом із батьком і наймолодшим братом Остапом. Реабіліт. 1958.

Літ.: Чергова хвиля терору на Украї­­ні // Діло. 1934, 19 груд.; Крушельни­­ць­­ка Л. Рубали ліс…: Спогади галичанки. Л., 2001; 2008; Л.; Нью-Йорк, 2002; Рубльов О. Західноукраїнська інтеліґенція у загальнонаціональних політич­­них і культурних процесах (1914–1939). К., 2004.

Г. П. Герасимова


Покликання на статтю