Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки — Енциклопедія Сучасної України

Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕКРЕТАРІА́Т ЗАХІДНОУКРАЇ́НСЬКОЇ НАРО́ДНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ – вищий виконавчий орган влади. Ін. назва – Рада держ. секр. ЗУНР. Створ. 9 листопада 1918 Укр. нац. радою у Львові. Голова і держ. секр. фінанс. справ – К. Левицький, закордон. справ – В. Панейко, внутр. справ – Л. Цегельський, судових справ – С. Голубович, військ. справ – Д. Вітовський, земел. справ – С. Баран, охорони здоров’я – І. Куровець, віросповідань й освіти – О. Барвінський, громад. робіт – І. Макух, торгівлі та пром-сті – Я. Литвинович, шляхів – І. Мирон, пошти й телеграфу – О. Пісецький, праці та громад. опіки – А. Чернецький. До держ. секретаріату прирівняний засн. 29 жовтня 1918 Харчовий уряд на чолі з С. Федаком. За політ. складом Д. С. ЗУНР був коаліційним, оскільки до нього увійшли представники різних укр. партій Галичини (переважали націонал-демократи). Після відставки на поч. грудня 1918 К. Левицького, у січні 1919 сформов. новий Д. С. ЗУНР із деякими структур. змінами (зокрема об’єднано секретаріати освіти й віросповідань; шляхів, пошти й телеграфу; секретаріати охорони здоров’я, праці та громад. опіки ліквідовано). Голова і держ. секр. фінанс. справ, торгівлі та пром-сті – С. Голубович, внутр. справ – І. Макух, закордон. справ – В. Панейко (у зв’язку з його участю в Париз. мир. конф. роботою секретаріату керував Л. Цегельський), військ. справ – Д. Вітовський (після його відставки – В. Курманович), судових справ – О. Бурачинський, освіти й віросповідань – А. Артимович, земел. справ – М. Мартинець, шляхів, пошти й телеграфу – І. Мирон, громад. робіт – М. Козаневич. До цього складу, окрім представників політ. партій, увійшли безпарт. фахівці. Діяв до проголошення 9 червня 1919 Є. Петрушевича диктатором, після чого передав свої функції Раді уповноважених диктатора в Галичині. Місця перебування: Львів (листопад 1918), Тернопіль (листопад–грудень 1918), м. Станиславів (нині Івано-Франківськ, січень–травень 1919).

Літ.: Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. Л., 1995; Макарчук С. Українська Республіка галичан. Л., 1997; Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія. Ів.-Ф., 2001.

М. Р. Литвин

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
М. Р. Литвин . Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26185 (дата звернення: 14.05.2021)