Герпетологія — Енциклопедія Сучасної України

Герпетологія

ГЕРПЕТОЛО́ГІЯ (від грец. έρπετόν – плазун і …логія) – розділ зоології, що вивчає плазунів. Тривалий час об'єктом дослідж. Г. були також земноводні, яких разом з плазунами об'єднували в один клас. Після чіткого розмежування цих класів земноводних виділили у самост. розділ зоології – батрахологію. Г. відома з давніх часів. Деякі відомості про плазунів зібрані у творах Аристотеля. Першою наук. працею з Г. вважають книгу середньовіч. автора Топселя (1608). Значний внесок у розвиток Г. зробили нім. вчений Й. Мюллер, англ. зоологи Т. Гекслі та Дж. Буленжер, рос. – О. Штраух та Я. Бедряга. В Україні засн. Г. вважають О. Нікольського.

Становлення Г. як науки відбувалося поетапно. Від поч. 18 ст. до 20-х рр. 20 ст. нагромаджувалися знання з різних галузей Г. (П. Паллас, Е. Ейхвальд, А. Андржеєвський, К. Кесслер, К. Кардош, О. Браунер). У 1920–60-х рр. проводилися дослідж. з фауністики, зоогеографії та екології герпетофауни (І. Барабаш-Никифоров, В. Скороход, І. Пузанов, М. Шарлемань, І. Іваненко та ін.). Від кін. 60-х рр. 20 ст. ці дослідж. значно поглибилися і сприяли створенню всесвітньо відомого центру з Г. на базі Зоол. музею Держ. наук.-природн. музею АН УРСР на чолі з М. Щербаком, кер. якого він був понад 30 р. М. Щербака вважають засн. київ. герпетол. школи, найбільш відомі представники якої – Є. Писанець (фауна, систематика та охорона амфібій і рептилій Палеарктики), Т. Котенко (екологія, фауна та охорона рептилій і амфібій степ. зони Європи), В. Маніло (каріосистематика амфібій та рептилій Палеарктики), І. Доценко (фауна та систематика рептилій), М. Гончаренко (герпетофауна України), С. Заброда (фауна амфібій та рептилій України) та ін. За результатами наук. дослідж. з Г. опубл. низку монографій, зокрема М. Щербака – «Земноводные и пресмыкающиеся Крыма» (1966), «Ящурки Палеарктики» (1974), «Земноводные и пресмыкающиеся Украинских Карпат» (1980, у співавт. з М. Щербанем), «Гекконы фауны СССР и сопредельных стран» (1986, у співавт. з М. Голубєвим; усі – Київ); Г. Гончаренко – «Земноводні Побужжя» (К., 2002); Є. Писанця – «Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Хвостатые земноводные (Amphibia, Caudata)» (К., 2003) та ін. В Україні підготовку спеціалістів з Г. проводять на каф. зоології провід. ВНЗів.

Літ.: Терентьев П. В. Герпетология. Учение о земноводных и пресмыкающихся. Москва, 1961; Быховский Б. Е. Герпетология // История биологии с начала XX века до наших дней. Москва, 1975; Щербак Н. Н. О состоянии и развитии научных работ в Зоологическом музее (к 50-летию Института зоологии АН УССР) // ВЗ. 1980. № 5.

В. В. Маніло


Покликання на статтю