Глухівський державний педагогічний університет — Енциклопедія Сучасної України

Глухівський державний педагогічний університет

ГЛУ́ХІВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку вчителів. Засн. 1874 у м. Глухів (нині Сум. обл.) як учител. ін-т. Від 1917 – пед. ін-т, від 1921 – ІНО, від 1923 – пед. курси, від 1925 – пед. технікум, від 1930 – ін-т соц. виховання, від 1933 – пед. ін-т (1937–54 – учител. ін-т). 1975 присвоєно ім’я С. Сергєєва-Ценського, від 2001 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. В Ун-ті діють пед., фіз.-тех., філол., соц.-гуманітар., природн. ф-ти, де навчаються понад 6225 студентів (2294 – на денній формі, 3931 – на заоч.). Навч. процес забезпечують 19 каф., на яких працюють 160 наук.-пед. працівників, з них – 7 проф., 63 канд. н. До навч.-наук. комплексу Ун-ту від 2002 входять: Кременчуц. пед. уч-ще (Полтав. обл.), Барський гуманітарно-пед. (Вінн. обл.), Путивл. пед. (Сум. обл.), Севастоп. індустр.-пед. й Глухів. профес.-пед. коледжі, Коломий. (Івано-Фр. обл.) і Конотоп. (Сум. обл.) індустр.-пед. технікуми. Розміщений Ун-т у 7-ми корпусах, 4 з яких побуд. у 19 ст. і є пам’ятками історії та арх-ри. Вагомий вклад у становлення ВНЗу здійснили його дир. М. Григоревський, К. Ягодовський, Я. Колубовський, у 2-й пол. 20 ст. ректори – О. Томчук, І. Качан, Л. Гнатюк, В. Куриленко, В. Чирва, О. Курок та ін. У 19 ст. в Ун-ті працювали М. Тросніков, М. Демков, О. Шапорін, І. Андрієвський, нині викладають О. Курок, М. Волос, Л. Горшкова та ін. Осн. напрями наук. роботи Ун-ту: істор.-культур. спадщина гетьман. столиць (доц. В. Бєлашов), екол. освіта і виховання (проф. Г. Ковальчук), профес. орієнтація молоді (доц. В. Зінченко), декор.-ужитк. мист-во Сіверщини (доц. О. Ковальов), діалектол. дослідж. (доц. В. Куриленко), укр. етнопедагогіка (доц. В. Мосіяшенко), формування профес. компетентності вчителя укр. мови і літ-ри (доц. О. Семеног). Серед випускників – О. Довженко, С. Сергєєв-Ценський, С. Васильченко, О. Палажченко, Янка Журба, Ф. Овчаренко, Н. Городовенко, С. Шаповаленко, Є. Квасников, Е. Співак, М. Вашуленко, М. Богданович. У 1912–13 виходив «Ежегодник Глуховского учительского института», від 2002 – зб. наук. праць «Вісник Глухівського державного педагогічного університету». До послуг студентів: б-ка, навч.-метод. кабінети, нар. істор.-пед. музей, лаб., майстерні, класи обчислюв. техніки, спорт. та актові зали, гуртожитки, їдальня, бази відпочинку тощо. Діють колективи худож. самодіяльності: танцювал., хоровий, образотворча студія. Перший ректор – О. Бєлявський (1874–94), від 2000 – О. Курок.

Літ.: Курок О., Гурець М. Гуманістичні традиції Глухівського педуніверситету // Данкор. Глухів, 2004, 27 жовт.

М. П. Гурець

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. П. Гурець . Глухівський державний педагогічний університет // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=30497 (дата звернення: 21.09.2021)