Виноградов Віктор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Виноградов Віктор Володимирович

ВИНОГРА́ДОВ Віктор Володимирович (Виноградов Виктор Владимирович; 31. 12. 1894(12. 01. 1895), м. Зарайськ, нині Моск. обл. – 04. 10. 1969, Москва) – російський мовознавець. Акад. АН СРСР (1946). Іноз. чл. багатьох зарубіж. академій. Закін. Петроград. істор.-філол. та археол. ін-ти (1918). Відтоді працював у Ленінгр. ун-ті: 1920–29 – проф.; від 1930 – у Моск. ун-ті: зав. каф. рос. мови (від 1945), декан філол. ф-ту. 1934 був заарешт. у справі «Славістів». 1934–36 та 1941–43 був на засланні. У системі АН СРСР: чл. Президії (від 1950), акад.-секр. відділ. літ-ри і мови (1950–63), дир. Ін-ту мовознавства (1950– 54), Ін-ту рос. мови (1958–68). Його праця «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (Москва, 1947; Сталін. премія, 1951) витримала кільканадцять перевидань. Розробив основи вивчення фразеол. одиниць та їх класифікацію. Досліджував заг. питання лексикографії, стилістики, поетики, теорії худож. мови; мову і стиль творів М. Гоголя, О. Пушкіна, М. Лермонтова, Л. Толстого, Ф. Достоєвського, М. Горького та ін.; проблеми еволюції крит. реалізму в рос. літ-рі. У низці праць використовував укр. матеріал, розробляв питання взаємодії рос., укр. та білорус. мов у різні періоди їх розвитку («Из истории русской литературной лексики: К вопросу об исторических связях русского, украинского и белорусского языков» // «Докл. и сообщения филол. ф-та Моск. ун-та», 1947, вып. 3; «О языке ранней прозы Гоголя» // «Мат. и исследования по истории рус. лит. языка», т. 2, Москва; Ленинград, 1951 та ін.). Кер. автор. колективу з підготовки академ. видання «Грамматика русского языка: В 2 т.» (Москва, 1952– 54). Створив відому наук. школу граматистів.

Тв.: Избранные труды. Т. 1–2. Москва, 1975–76.

Літ.: Іванчакова Є. Акад. Віктор Володимирович Виноградов (до 80-річчя з дня народження) // Мовознавство. 1975. № 1.

М. Г. Железняк

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
М. Г. Железняк . Виноградов Віктор Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34056 (дата звернення: 26.07.2021)