Боголюбов Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Боголюбов Микола Миколайович

БОГОЛЮ́БОВ Микола Миколайович (08 (21). 08. 1909, м. Нижній Новгород, Росія – 13. 02. 1992, Москва) – математик, механік, фізик. Син Миколи Михайловича, брат Олексія Миколайовича та Михайла Миколайовича, батько Миколи Миколайовича (молодшого) та Павла Миколайовича Боголюбових. Д-р фіз.-мат. н. (1930), проф. (1946). Акад. АН УРСР (1948) та АН СРСР (1953). Почес. чл. багатьох АН та наук. т-в. Засл. діяч н. УРСР (1970). Сталін. (1947, 1953) та Ленін. (1958) премії, Держ. премія СРСР (1984). Премії Болон. АН (1930), ім. М. Ломоносова АН СРСР (1957), ім. Хайнемана Амер. фіз. т-ва (1966), ім. А. Карпинського (Гамбурґ, 1981), ім. М. Лаврентьєва АН СРСР (1983). Держ. нагороди СРСР. Закін. семирічну школу в с. Велика Круча на Полтавщині. Від 1923 працював у наук. семінарі акад. М. Крилова в Києві. 1924 написав наук. статтю про інтеграли ліній. рівняння 2-го порядку в нескінченності. У 19-річ. віці закін. аспірантуру при каф. матем. фізики АН УРСР, де потім працював до 1943. Водночас працював проф., зав. каф. матем. фізики (1936–50) Київ. ун-ту. Від 1950 – зав. відділу теор. фізики, від 1983 – дир. Матем. ін-ту АН СРСР. За сумісн. від 1953 – зав. каф. матем. фізики Моск. ун-ту. 1958–65 – зав. лаб. теор. фізики, 1965–89 – дир., від 1989 – почес. дир. Об'єдн. ін-ту ядер. досліджень у Дубні. Акад.-секр. Відділ. математики АН СРСР (1963–88), водночас 1965–73 – дир. Ін-ту теор. фізики АН УРСР. Радник Президії АН СРСР (від 1989). Депутат ВР СРСР 7–11-го скликань (1966–86). Наук. праці стосуються варіацій. числення, наближених методів аналізу, теорії майже періодич. функцій, диференц. рівнянь та рівнянь матем. фізики, статист. механіки та квант. теорії поля. У варіацій. численні дослідив нерегулярні випадки осн. варіацій. задачі. Побудував нову теорію рівномір. майже період. функцій. Разом із М. Криловим розробив низку наближених методів для розв'язання задач матем. фізики, серед яких метод вищих різниць і метод сталих коефіцієнтів. Праці Б. та М. Крилова створили новий розділ матем. фізики (нелінійну механіку), який розвинено в напрямах асимптот. інтегрування диференц. рівнянь та побудови заг. теорії динам. систем. У статист. механіці Б. розробив методи одержання кінет. рівнянь на основі механіки сукупності молекул. У квант. теорії поля за допомогою теорії узагальнених функцій усунув розбіжності матриці розсіяння, сформулював осн. принцип теорії поля – принцип мікроскопіч. причинності; розробив обчислюв. процедуру цієї теорії, що лежить в основі сучас. розрахунків ефектів за надвисоких енергій; вивів дисперс. співвідношення, які відіграють важл. роль у теорії елементар. часток. Побудував матем. теорію явища надпровідності, встановивши зв'язок із явищем надплинності. Запропонував новий метод розв'язання задач про взаємодію частинки з квант. полем (метод адіабатич. наближення). Уперше вивів нерелятивіст. кваркове рівняння, що описує баріони й мезони як складові частинки. Засн. шкіл неліній. механіки й теор. фізики. 1985 Радою Міжнар. ін-ту теор. фізики засн. премію ім. М. Боголюбова за найкращі роботи в галузях математики й фізики, від 1999 РАН вручає золоту медаль Б.

Пр.: Нові методи в варіаційному численні. Х.; К., 1932; Приложение методов нелинейной механики к теории стационарных колебаний. К., 1934 (співавт.); Введение в нелинейную механику. К., 1937; О некоторых статистических методах в математической физике. К., 1945; Проблемы динамической теории в статистической физике. Москва; Ленинград, 1946; Лекції з квантової статистики: Питання статист. механіки квант. систем. К., 1949; Избранные труды: В 3 т. К., 1969–71.

Літ.: Николай Николаевич Боголюбов: Мат. к биобиблиографии ученых СССР. Сер. математики. Москва, 1959. Вып. 8; Верес Б. Сонячна теорема. К., 1974; Боголюбов А. Н. Н. Н. Боголюбов: Жизнь и творчество. Дубна, 1996; Шаров І. Боголюбов Микола Миколайович // 100 видатних імен України. К., 1999; Николай Николаевич Боголюбов: К 90-летию со дня рожд. Дубна, 1999; Математики. Механіки.

Ю. М. Неміш, О. М. Боголюбов


Покликання на статтю