Антропогенез — Енциклопедія Сучасної України

Антропогенез

АНТРОПОГЕНЕ́З (від антропо… і γένεδις – походження) – цілісний процес становлення людини як виду, її фізичного типу, соціальної життєдіяльності і всього соціального комплексу; розділ антропології, що вивчає цей процес. У першому значенні А. – перехід. період від тварин. світу до люд. сусп-ва. Витоки А., згідно з сучас. наук. уявленнями, – в екваторіал. Африці, де бл. 2 млн рр. тому в середовищі назем. мавп склалися передумови для їх олюднення. Перехід. істотами періоду А. були презинджантропи, що одержали назву Homo habilis («людина уміла»); археоантропи (пітекантропи та близькі до них форми), відомі під назвою Homo erectus («людина, яка ходить прямо»), та палеоантропи (неандертальці), за якими закріплено назву Homo neandertalensis (у сучас. антропол. літ-рі неандертальців часто розглядають як підвид виду Homo sapiens). Бл. 1 млн рр. тому пітекантропи досягли Пн. Африки й почали освоювати Євразій. континент. Закінчився А. на різних тер. Старого Світу, зокрема України, бл. 35 тис. рр. тому. Він ознаменувався виходом на істор. арену людини сучас. фіз. типу – Homo sapiens («людини розумної»), якій притаман. уже цілісний спосіб соціального буття, з остаточно сформ. свідомістю, працею та колективністю. Осн. структур. одиницею періоду А. була праобщина. В археології період А. репрезентовано пам'ятками раннього палеоліту. В Україні знач. внесок у дослідж. ранньопалеолітичних пам'яток та формування на цій основі джерел. бази з проблеми А. зробили Ю. Колосов, В. Гладилін, В. Чабай, В. Степанчук та ін. археологи. Філос.-методол. аспекти теорії А. розробляли С. Кримський, В. Іванов, І. Молчанов, теор. А. – Є. Данилова, С. Смирнов та ін.

Літ.: Кримський С. Б. Генезис форм і законів мислення. К., 1962; Семенов Ю. И. Как возникло человечество. Москва, 1966; Молчанов І. М. Суспільні відносини як фактор виділення людини з природи // Філософсько-соціологічні проблеми сучасної науково-технічної революції. К., 1976; Иванов В. П. Мировоззренческие проблемы эволюции природы и становления человеческого мира // Человек и мир человека. К., 1979; Молчанов И. Н. Природная и социальная сущность антропогенеза // Там само; История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. Москва, 1983; Смирнов С. В. Спеціалізація знарядь як фактор антропогенезу // Археологія. 1998. № 1; Його ж. Походження людства: питання професіоналізму досліджень проблеми в археології палеоліту // Там само. 1998. № 3; Войтенко В. П. Феномен людини. Дванадцять дзеркал. К., 1999.

С. В. Смирнов


Покликання на статтю