Комісія для складання історичного словника української мови ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія для складання історичного словника української мови ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ СКЛАДА́ННЯ ІСТОРИ́ЧНОГО СЛОВНИКА́ УКРАЇ́НСЬКОЇ МО́ВИ ВУАН Засн. у Києві 1918 при Істор.-філол. відділі УАН. Голова – Є. Тимченко. У різні роки в ній працювали 3–6 позаштат. співроб., серед них – Л. Білозір, Г. Вовкушевський, Є. Волошин, В. Крижанівський, К. Лазаревська, О. Лук'яненко, М. Стані­­славський, С. Якимович та ін. На час відсутності Є. Тимченка у Києві (1919–20) обов'язки голови виконували А. Кримський і М. Грунський. Працюючи у той час у Кам'янець-Поділ. укр. ун-ті, Є. Тимченко організував із числа його співроб. групу й продов­­жив роботу над словником. Повернувшись до Києва, він привіз картотеку на 27 тис. слів. Основою картотеки словника стали його матеріали (60 тис. карток) та особиста б-ка, а також картотека П. Житецького (бл. 12 тис. карток). Співроб. зі­брали понад 320 тис. карток, роз­­писали бл. 400 джерел – па­­м'яток укр. мови 11–18 ст. 1923 розпочато систематизацію та упорядкування зібраного матеріалу. Опубл. 2 зошити 1-го т. (літери А–Ж) за ред. Є. Тимченка «Історичного словника українського язика» (Х.; К., 1930–32), які містили 10 000 слів. 1930 комісію ліквідовано, а частина її співроб. влилася до Української наукової мови Інституту ВУАН (Київ). Окрім збирання картотеки, чл. комісії брали участь у засіданнях, на яких виступали з наук. доповідями, зокрема 1922 їх виголошено 9. Від 1950-х рр. картотека словника (118 скриньок осн. матеріалу та 8 – додаткового) і машинопис на окре­­мі літери зберігаються в Ін-ті українознавства НАНУ (Львів).

Літ.: Кровицька О. В. Лексикографіч­­на спадщина Є. Тимченка // Постаті та ідеї. З історії мовознавства в Україні. К., 1995; Варава Т. Словникові комісії УАН–ВУАН (1918–1933) // БВ. 2000. № 3; Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус // Шевельов Ю. Ви­­бр. пр. в 2 кн. Кн. 1. Мовознавство. К., 2008; див. також Комісії порайонного розроблення історії Украї­ни ВУАН.

М. Г. Железняк, Т. Л. Поліщук


Покликання на статтю