Комісія по дослідженню території Дніпрельстану ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія по дослідженню території Дніпрельстану ВУАН

КОМІ́СІЯ ПО ДОСЛІ́ДЖЕННЮ ТЕРИТО́РІЇ ДНІПРЕЛЬСТА́НУ ВУАН Засн. 1927 з метою комплекс. вивчення тер., яка мала бути затоплена внаслідок буд-ва Дніп­­рогесу. Голова – Л. Яснопольський, секр. – М. Ткаченко. Для роботи у комісії залучено відомих науковців у різних галузях, зокрема М. Грушевський запропонував план істор., П. Тутковський – геол., Є. Опоков – гідрогеол., Д. Белінґ – гідробіол., А. Синявський – геогр.-екон. досліджень. У засіданнях також брали участь О. Грушевський, А. Лобода, О. Фомін, М. Шарле­мань, М. Рудинський, М. Холод­ний, А. Носов, Н. Терпугов. Гідробіол. експедиція під кер-вом Д. Белінґа здійснила іхтіол. і гідробіол. дослідж. правого й лівого берегів Дніпра та Дніпр. порогів (зібрано цінні колекції), спрогнозувала вплив на життя риб і водних організмів великої гідротех. споруди; геогр.-екон. експедиція під кер-вом А. Синявського – екон. життя сіл, що підлягали затопленню (зібрано 2 альбоми фото, знято д/ф «По Дніпровим порогам» і «Дніпробуд»). С. Гамченко, Л. Добровольський, П. Смоличев проводили археол. дослідж. тер., В. Бі­­лий вивчав побут і життя дніпров. лоцманів. 1931 увійшла до Соц.-екон. відділу ВУАН, 1933 припинила діяльність.

Літ.: Ткаченко М. Комісія досліджен­­ня території Дніпрельстану // Вісті ВУАН. 1929. № 3–4; Комісія Дніпрельстану ВУАН // Хроніка археології та мист-ва. Ч. 1. К., 1930; див. також Комісії пора­­йонного розроблення історії України ВУАН.

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю