Композиторів України Національна спілка — Енциклопедія Сучасної України

Композиторів України Національна спілка

КОМПОЗИ́ТОРІВ УКРАЇ́НИ Національна спілка – творча організація, яка об'єднує професійних композиторів і музикознавців з метою розвитку музичної культури України. Веде свою історію від Музичного товариства ім. М. Леонтовича (засн. 1922), у межах якого в Україні почали функціонувати окремі композитор. осередки. Однак безпосеред. основою для заснування спілки стала постанова ЦК ВКП(б) 1932 «Про перебудову літературно-художніх організацій», на виконання якої затв. оргбюро зі створення Спіл­­ки рад. музик (увійшли П. Козицький, Б. Лятошинський, Л. Ре­­вуцький та ін.). Згодом композитор. орг-ції виникли у Харкові, Одесі, Львові. Від 1939 – Спіл­­ка рад. композиторів України, від 1957 – СКУ, від 1998 – НСКУ. У різні роки її очолювали Б. Лятошинський, К. Данькевич, Л. Ре­­вуцький, Г. Верьовка, П. Кози­­цький, Г. Майборода, А. Штогаренко, Є. Станкович, нині голова правління – І. Щербаков (від 2010). У 1940 засн. Будинок творчості композиторів «Ворзель» на базі будинку Г. Борисоглібської, подарованого спіл­­ці. Керів. органом НСКУ є з'їзд (перший відбувся 1939), який проводять раз на 5 р. Нині має 14 регіон. орг-цій. Нараховує 470 чл. (295 композиторів і 175 музикознавців), серед яких – 22 нар. арт., 69 засл. діячів мист-в України, 6 акад. і 10 чл.-кор. НАМУ, 40 д-рів н., 67 проф., 17 лауреа­­тів Нац. премії України ім. Т. Шев­­ченка. Спілка та її обл. орг-ції є засн. і організаторами фестива­­лів «Київ Музик Фест», «Музичні прем'єри сезону», Міжнар. форуму музики молодих (усі – Київ), «Контрасти» (Львів), «Два дні та дві ночі нової музики» (Одеса), «Фарботони» (м. Канів Чер­­кас. обл.), «Donbas Mo­­dern Mu­­sik Art» (Донецьк) тощо.

Літ.: Зінькевич О. Основа Спілки – конфедерація // Музика. 1991. № 3; Ку­­зик В. З історії утворення Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича // Укр. муз. арх. К., 1999. Вип. 2; Муха А. Композитори України та української діаспори. К., 2004.

Т. С. Невінчана


Покликання на статтю