Конотопський Район — Енциклопедія Сучасної України

Конотопський Район

КОНОТО́ПСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у західній частині Сумської області. Межує з Короп., Бахмац. і Талалаїв. р-нами Черніг. обл. та Кро­левец., Путивл., Бурин. і Ромен. р-нами Сум. обл. Утвор. 1923. Жит. потерпали від голодомору 1932–33, зазнали сталін. репресій. 1932–39 – у складі Черніг., від 1939 – Сум. обл. Від ве­­ресня 1941 до вересня 1943 – під нім.-фашист. окупацією. 1957 до К. р. приєднано 8, 1960 – 6 сіл колиш. Дубов'язів. р-ну, 1963 – с. Духанівка Бурин. р-ну та с. Деп­­тівка Талалаїв. р-ну. Пл. 1,8 тис. км2. Насел. 39 398 осіб (2001, складає 79,5 % до 1989), переважно українці. У складі р-ну – смт Дубов'язівка та 83 сільс. насел. пункти. Райцентр – місто обл. значення Конотоп. Лежить на Пн. Полтавської рівнини. Поверхня – низовинна лесова рівнина, плоска, полого­хвиляста, розчленована прохід. долинами, ярами та балками. Виявлено поклади торфу та гли­­ни; є джерела мінерал. вод. На тер. р-ну протікають 17 річок: Сейм із притоками Єзуч і Куколка, Ромен (бас. Дніпра). Ґрунти переважно чорноземні (74 %), є також сірі лісові, дерново-болотні, торфові. Ліси та лісовкриті площі складають 22,6 тис. га. Ростуть дуб (бл. 30 %), клен (15 %), сосна (10 %). Об'єкти природно-заповід. фонду: заг.-держ. значення зоол. пам'ятка природи урочище Боромля, місц. значення заказники Присеймів­ський, Гружчанський (обидва – гідрол.), Єзучський, Мутинсь­кий, Бочечанський (усі – ландшафтні), Озаричанський (орнітол.), заповідне урочище Драгомирівщина, пам'ятка садово-парк. мист-ва парк княгині Львової, регіон. ландшафт. парк Сейм­- сь­кий. Гол. підпр-ва працюють у Дубов'язівці. Осн. напрями с. госп-ва: зерново-буряківн. рослинництво, свинарство, скотарство. Пл. с.-г. угідь 129,5 тис. га, з них орних земель – 91,8 тис. га. Функціонують 70 с.-г. підпр-в і 67 фермер. госп-в. Залізничні ст.: Вирівка, Грузьке, Дубов'я­зів­ка. Проходять автошляхи держ. значення Батурин–Суми та Кро­­левець–Конотоп–Ромни–Пирятин. У К. р. – 36 заг.-осв. навч. і 9 дошкіл. закладів, аграр. ліцей, навч.-вихов. комплекс; 36 закладів культури клуб. типу, 34 б-ки; 13 сільс. лікув. амбулаторій, 37 фельдшер. і фельдшер.-акушер. пунктів. Виходить г. «Сіль­­ські горизонти». Діють реліг. громади УПЦ КП, УПЦ МП, свідків Єгови, адвентистів сьомого дня, євангел. християн-баптис­тів. На Конотопщині – 272 пам'ят­ки археології (нац. значення – городище та поселення Київ. Русі в с. Великий Самбір). Вста­новлено 67 меморіалів і пам'ят­ників на честь воїнів-визволителів і воїнів-односельців, які загинули під час 2-ї світ. вій­ни. Серед видат. уродженців – історик, археограф, бібліограф, громад. діяч О. Лазаревський (с. Гирівка, нині Шевченкове), фахівець у галузі приклад. механіки та опору матеріалів, акад. УАН, іноз. чл. АН СРСР, дійс. чл. НТШ С. Тимошенко (с. Шпотівка), мовознавець, дійс. чл. НТШ Я. Гур­ський (с. Жолдаки), фахівець у га­­лузі механізації с. госп-ва М. Де­­мидко (с. Соснівка), астро­ном Д. Лупішко (с. Кошари), фізики В. Пипа (с. Шаповалівка) та Г. Тищенко (с. В'язове), математик, фахівець у галузі механіки М. Синєкоп (с. Шаповалівка), фахівець у галузі теплофізики А. Худенко (с. Коханівка), біолог В. Богдан (с. Соснівка), агроном М. Шевченко (с. Малий Самбір), лікар-патологоанатом А. Грибовод (с. Сім'я­­нівка), філософи В. Андрущенко (с. Совинка) та М. Кисельов (с. Грузьке), літературознавець, перекладач Б. Хоменко, літературознавці Ю. Філь (обидва – с. Гути) та П. Яременко (с. Попівка), етнограф Т. Гонтар (с. Бон­­дарі); поет, перекладач В. Басок (с. Соснівка), поет, перекла­­дач, літературознавець А. Гри­­зун (с. Жовтневе), поет-гуморист П. Гришко (с. Соснівка), про­­заїк А. Давидов (с. Бочечки), поет-байкар П. Ключина (с. Ве­ликий Самбір), поети М. Титов (с. Ду­­ханівка) та А. Цвид (с. Малий Самбір); живописець, графік, нар. художник України, дійс. чл. АМУ М. Стороженко (с. В'язо­­ве), килимар В. Карась (с. Чорноплатове), майстриня худож. ткацтва Р. Коляка (с. Карабутове); актор, режисер, нар. арт. УРСР А. Трощановський (с. Сім'я­нів­ка), актор, режисер, засл. арт. УРСР Б. Литвин (с. Шпотівка), хор. ди­­ригент, композитор, співак, засл. арт. УРСР Г. Давидовсь­кий (с. Мельня), кобзар П. Супрун (с. Попівка); політ. діяч, правознавець І. Вернидубов (с. Духанівка); спортсмен (ги­­рьо­вий спорт) Ф. Усенко (с. Вов­­чик); Герої Рад. Союзу І. Бондар (с. Соснівка), М. Гуденко (с. Попівка), П. Луста (смт Дубов'я­зівка), П. Руденко (с. Раки), О. Сві­­дерський (с. Карабутове), І. Фе­­дорок (с. Малий Самбір), П. Яцен­ко (с. Дептівка), повний кавалер ордена Слави С. Безродний (с. Новомутин). У с. Гирівка до ро­дини Лазаревських приїжджав Т. Шевченко; у Гружчан. школі працював завучем письменник О. Столбін; у с. Соснівка похов. Герой. Рад. Союзу О. Куниця.

Літ.: Працелюбна й пісенна Конотоп­щина: Краєзнав. нарис. С., 2001; Ко­­нотопщина: час, події, долі. К., 2005; Лисий І. Погляд у минуле. Історія і куль­тура Конотопщини. С., 2008; Конотопські читання: Зб. наук. пр. Конотоп, 2010. Вип. 1; 2011. Вип. 2; 2012. Вип. 3.

А. П. Шишканов


Покликання на статтю