Косач - Борисова Ізидора Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Косач - Борисова Ізидора Петрівна

КО́САЧ-БОРИ́СОВА Ізидора Петрівна (09(21). 03. 1888, с. Колодяжне, нині Ковел. р-ну Волин. обл. – 12. 04. 1980, м-ко Піскатавей, похов. у м-ку Бавнд Брук, шт. Нью-Джерсі, США) – публіцистка, громадська діячка. Дочка П. Косача та Олени Пчілки, сестра Лесі Українки, М. Косача та О. Косач-Кривинюк, племінниця О. Косач, М. Драго­­манова. Чл.-кор. УВАН у США. Закін. у Києві Фундуклеїв. г-зію (1905) та агро­ном. ф-т політех. ін-ту (1911). Пра­­цю­­вала агроно­­мом на Київщині, у галузі виноградарства в Кишиневі, у наук. установах, ВНЗах, зокрема с.-г. ін-тах Києва та Білої Церкви. Від 1925 – асист. Є. Вотчала на каф. ботаніки Укр. с.-г. ін-ту (Київ). Опубл. праці з фізіології рослин. 10 вересня 1937 заарешт., засудж. до 8-ми р. таборів, висла­­на як «контррев. елемент» в Онез. виправно-труд. табір (Архангел. обл., РФ). 1940 після перегляду справи повернулася до Києва. Під час нацист. окупації – чл. Укр. нац. ради, заснованої ОУН(м). У лютому 1942 за нац. пропагандист. діяльність за­арешт. ґе­­стапо. 1943 виїхала до Німеччи­­ни (м. Авґс­­бурґ), 1949 – у США. На еміграції брала активну участь у збереженні пам'яті про рід Ко­­сачів–Драгоманових, публікува­­ла спогади (зокрема про Олену Пчіл­­ку, Лесю Українку, х. Зелений Гай – у ж. «Наше життя», 1963), розвідки, рецензії. Очолювала спец. видавн. ком-т при УВАН у США для видання докум. праці О. Косач-Кривинюк «Леся Украї­­нка. Хронологія життя і творчо­­сти» (Нью-Йорк, 1970). Допомо­­гла розшифрувати скорочення в листах Лесі Українки, ініціали і псевдоніми, з'ясувати незрозу­­мілі місця у «Щоденнику» В. Вин­­ниченка. У ж. «Сучасність» (1983, число 11) опубл. ст. «Біографічні повісті про Лесю Українку», в якій К.-Б. викрила фальшування й спотворення біографії та духов. образу Лесі Українки. Почес. чл. Союзу українок Америки, почес. голова Світ. ком-ту вшанування пам'яті Лесі Украї­­нки. Реабіліт. 1989.

Літ.: Диба А. Поневіряння роду Косачів-Драгоманових // Зона. 1995. № 9; Її ж. Донна Ізидора з роду Косачів // Час–Time. 1996, 12 квіт.; Скрипка Т. Ла­­риса Петрівна Косач-Квітка (Леся Укра­­їнка): Біогр. мат. Спогади. Іконографія. Нью-Йорк; К., 2004; Даниленко В. Ізи­­дора, рідна сестра Лесі Українки: від сталін. таборів до еміграції. К., 2011.

П. В. Одарченко , В. М. Даниленко


Покликання на статтю