Колесов Володимир Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Колесов Володимир Вікторович

КО́ЛЕСОВ Володимир Вікторович (Коле­сов Владимир Викторович; 10. 04. 1934, м. Уссурійськ, нині Примор. краю, РФ) – російський мовознавець. Д-р філол. н. (1969), проф.(1972). Засл. діяч н. РФ (1999). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1957), де й працює відтоді: від 1979 – зав. каф. рос. мови, від 2006 – проф. Наук. до­слідж.: історія рос. мови та мово­знавства, акцентологія, текст­о­ло­гія, культура мови. Низку статей присвятив висвітленню проб­ле­ми встановлення початкового те­к­­сту «Слова о полку Ігоревім»: «Ударение в “Слове о полку Иго­реве”» // «Труды Отдела древне­русской литературы Института русской литературы АН СССР», Москва; Ленинград, 1976, т. 31; «Ритмика “Слова о полку Игореве”: К вопросу о реконструкции» // там само, 1983, т. 37; «К акцент­ной реконструкции “Слова о полку Игореве”» // «Исследование “Слова о полку Игореве”» (Ленинград, 1986) та ін.

Пр.: История русского ударения. Ле­нинград, 1972; Историческая фонетика русского языка. Москва, 1980; Мир че­ловека в слове Древней Руси. Ленинград, 1986; Древнерусский лите­ра­тур­ный язык. Ленинград, 1988; Русская речь, вчера, сегодня, завтра. С.-Пе­тербург, 1998; Язык и ментальность. С.-Пе­тер­бург, 2009.

Лит.: Библиографический указатель по славянской филологии: Проф. Ко­­лесов Владимир Викторович. Самар­канд, 1988.

Л. В. Рябець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. В. Рябець . Колесов Володимир Вікторович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5615 (дата звернення: 25.10.2021)