Київський національний університет культури і мистецтв — Енциклопедія Сучасної України

Київський національний університет культури і мистецтв

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТ́ЕТ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1956 як Ін-т підвищення кваліфікації керів. складу працівників культури УРСР, від 1968 – Київ. держ. ін-т культури ім. О. Корнійчука. Діяли ф-ти бібліотеч. та культ.-осв. роботи. 1996 розроблено та впроваджено кілька альтернатив. проектів фінансування; проведено перші комерц. набори; створ. сучасну матеріал.-тех. базу; оновлено навч. плани, метод. забезпечення; засн. нові спеціальності й каф. – документознавства та інформ. діяльності, міжнар. туризму, сучас. і класич. танцю, менеджменту шоу-бізнесу, міжнар. туризму, естрад. співу, бандури та кобзар. співу, менеджменту модел. бізнесу, «Паблік рілейшнз». Від 1997 – Київ. держ. ун-т культури і мист-в. Відкрито каф. правознавства, етнокультурології, комп'ютер. технологій, соціології, а також Ін-т кіно і телебачення для підготовки реж. та операторів телебачення, звукорежисерів, дикторів і ведучих телепрограм, фотохудожників-рекламістів, реж. анімац. кіно та тележурналістів. Від 1999 – національний. Налагоджено міжнар. зв'язки з ун-тами США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Канади, Японії, Італії, Китаю, Польщі. 2000 акредитовано спеціалізації за напрямом «Менеджмент орг-цій», відкрито каф. спорт. танцю, оператор. майстерності, звукорежисури, книгознавства та видавн. діяльності, міжнар. інформації. Найсучаснішим обладнанням забезпечено спеціаліз. лаб. для практ. занять студентів каф. шоу-бізнесу та модел. бізнесу. Від 2005 при Ун-ті діє Укр. академія перукар. майстерності та декор. косметики. 2006 запроваджено спеціальності «журналістика» та «міжнар. відносини». Структура Ун-ту: Ін-ти – кіно і телебачення, мист-в, готел.-ресторан. і туристич. бізнесу, дизайну та реклами, журналістики і міжнар. відносин, держ. упр., комп'ютер. наук, культури, перекладачів; а також ф-т менеджменту й економіки та юрид. ф-т; 16 філій у містах України; наук. б-ка. Навч. понад 10 тис. студентів. Фахові дисципліни викладають понад 150 д-р н. та проф., 280 канд. н. і доц., 24 нар. арт. України, 46 засл. діячів культури України. Серед викл. – Б. Бенюк, О. Білозір, В. Білоножко, С. Добронравова, П. Зібров, В. Іллєнко, Л. Кадирова, М. Коваль, А. Кудлай, Н. Матвієнко, Є. Паперний, С. Пікульський, А. Попова, Л. Прохорова, А. Рехвіашвілі, А. Роговцева, Л. Рязанцев, В. Скоромний, В. Федотов, В. Хмельницький, Л. Цвєткова, Н. Цюпа, П. Чухрай, Н. Шаролапова, Р. Ширман, В. Шпортько. Відомі випускники: Ані Лорак, І. Білик, К. Бужинська, Н. Бучинська, Н. Могилевська, В. Павлік, кліпмейкери А. Бадоєв і М. Паперник, хореограф В. Яма, естрадні співачки Гайтана, Міка Ньютон, ALYOSHA, учасники гуртів «Друга ріка», «С.К.А.Й.» та ін. Ун-т видає зб. наук. пр. «Питання культурології» та «Культура і мистецтво у сучасному світі» (від 1999), «Вісник КНУКіМ» (від 2000, серії – «Педагогіка», «Мистецтвознавство»), ж. «Кропива» (від 2008). Ректори – О. Сокальський (1968–72), Т. Цибуляк (1973–93), М. Поплавський (від 1993).

А. І. Гурбанська


Покликання на статтю