Народний Секретаріат — Енциклопедія Сучасної України

Народний Секретаріат

НАРО́ДНИЙ СЕКРЕТАРІА́Т – перший радянський уряд України. Створ. відповідно до постанови ЦВК Рад. України від 17(30) грудня 1917 у Харкові як альтернатива УЦР і її Генеральному Секретаріатові. Складався з 12-ти секретарств, що відповідали за певні галузі держ. управління. Нар. секретарства очолювали: С. Бакинський (міжнац. справ; водночас – представник РНК Росії), В. Шахрай (військ. справ), Є. Бош (внутр. справ), Артем (пром-сті й торгівлі), Е. Лугановський (харч. справ), В. Ауссем (фінанс. справ), В. Люксембург (судових справ), Є. Терлецький (земел. справ), В. Затонський (освіти). Усі нар. секр., окрім есера Є. Терлецького, були більшовиками. Пізніше до складу Н. С. увійшли М. Скрипник, Я. Мартьянов, І. Кулик, Ю. Коцюбинський. Н. С. оголосив про повалення УЦР, визнав чинними лише власні постанови, запровадив в Україні декрети РНК Росії, діяв у тісному контакті та під безпосеред. кер-вом вищих держ. і парт. інституцій Рад. Росії. Спочатку Н. С. знаходився у Харкові, від 12 лютого 1918 – у Києві, від 27 лютого – у Полтаві, у березні–квітні 1918 – тимчасово у м. Катеринослав (нині Дніпро) й Таганрог (нині Ростов. обл., РФ). В умовах Брестського (Берестейського) мирного договору, після проголошення 2-м Всеукр. з'їздом рад (березень 1918) самостійності Рад. України, Н. С. намагався збройно протистояти нім. війсь­кам, що наступали. Однак, зважаючи на неспроможність чинити дієвий опір і з огляду на необхідність для РСФРР дотримуватися, хоча б формально, умов Брест. миру, Н. С. ліквідовано 18 квітня 1918. Натомість створ. Народний Секретаріат повстанський.

Літ.: Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне. Т. 1–2. 1924; Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине: Сб. док. Т. 2–3. 1957 (обидві – Москва).

О. І. Лупандін


Покликання на статтю