ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Конструкційні матеріали

КОНСТРУКЦІ́ЙНІ МАТЕРІА́ЛИ – матеріали, з яких виготовляють конструкції, що витримують експлуатаційне навантаження (деталі машин, механізмів, транс­портних засобів, енергетичні та інші споруди тощо). Розрізняють К. м. метал., неметал. та композиційні (див. Композицій­ні матеріали). Найпоширенішими метал. К. м. є сталі. Крім того, використовують чавуни, сплави алюмінію, берилію, вольфраму, магнію, міді, титану, хрому тощо. До неметал. К. м. належать бетон, вогнетривкі матеріали (ша­­мотні, динасові, магнезитні та ін.; див. Вогнетривких матеріалів промисловість), гіпс, гума, деревина, кераміка, пластичні маси, скло (кварцове, органічне та силікатне) та ін. К. м. поділяють: за технол. ознакою – на одержувані деформуванням – прокаткою, пресуванням, штампуванням тощо і на такі, що їх виготовляють, напр., литтям, зварюванням, клепанням, спіканням, склеюванням; за умовами експлуатації – на застосовувані при нормал., низьких (кріоген.) і високих т-рах (напр., жаро­стійкі сплави, жаростійкий бетон), на корозієстійкі матеріали (див. Корозієстійкі сплави і матеріали), матеріали, стійкі до зношування тощо. К. м. розрізня­ють також за структурою (напр., сталі аустенітні, феритні), за ти­­пом зміцнення – загартовувані, поліпшувані, дисперснозміцнені (з тугоплав. дисперс. частинками), старіючі тощо, за показниками міцності (напр., високо­міцна сталь, високоміц. чавун). Визначал. показниками якості К. м. (на відміну від ін. тех. матеріалів – оптич., ізоляц., лакофарб., абразив. тощо) є їхні мех. властивості: конструкц. міцність, вогнестійкість, в’язкість, жароміцність, корозійна стійкість та ін. Пластичність метал. К. м. підвищують терміч. обробкою, вда­ються до відпочинку кристалів. К. м. найширше застосовують у машинобудуванні, буд-ві, ядер. техніці.

Літ.: Развитие металлургии в Укра­­инской ССР. К., 1980; Неорганическое материаловедение в СССР. К., 1983; Патон Б. Е. Наука, техника, прогресс. Москва, 1987; Сучасне матеріалознав­ство XXI сторіччя. К., 1998; Костор­нов А. Г. Материаловедение дисперсных и по­­ристых материалов и сплавов: В 2 т. Т. 1. К., 2002; Мелехов Р. К., Похмурсь­кий В. І. Конструкційні матеріали енер­гетичного обладнання. К., 2003; Больша­ков В. И., Дворкин Л. И. Строительное материаловедение. Дн., 2004.

О. М. Корнієнко

Рекомендована література

  1. Развитие металлургии в Укра­­инской ССР. К., 1980;Google Scholar
  2. Неорганическое материаловедение в СССР. К., 1983;Google Scholar
  3. Патон Б. Е. Наука, техника, прогресс. Москва, 1987;Google Scholar
  4. Сучасне матеріалознав­ство XXI сторіччя. К., 1998;Google Scholar
  5. Костор­нов А. Г. Материаловедение дисперсных и по­­ристых материалов и сплавов: В 2 т. Т. 1. К., 2002;Google Scholar
  6. Мелехов Р. К., Похмурсь­кий В. І. Конструкційні матеріали енер­гетичного обладнання. К., 2003;Google Scholar
  7. Больша­ков В. И., Дворкин Л. И. Строительное материаловедение. Дн., 2004.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Конструкційні матеріали / О. М. Корнієнко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-5018

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

5018

Кількість переглядів цього року:

118

Схожі статті

Бористен
Періодика  | Том 3 | 2004
В. Л. Чемерис
Фукс
Людина  | 2023
Д. Є. Макаренко
Вісник Криворізького технічного університету
Періодика  | Том 4 | 2005
В. В. Стецкевич

Нагору