Київський воєнно-історичний музей — Енциклопедія Сучасної України

Київський воєнно-історичний музей

КИ́ЇВСЬКИЙ ВОЄ́ННО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розпочав роботу 1910 у підвал. приміщенні Київ. художньо-пром. і наук. музею. Створ. Київським відділом Імператорського Російського воєнно-історичного товариства, перебував у віданні його музей. комісії, яку очолював начштабу Київ. військ. округу генерал-лейтенант В. Драгомиров. Зібрання музею складалося з колекцій зброї, обмундирування, нагород, знаків, прапорів, регалій, нумізматики, портретів військових, мемор. комплексів, живопису та малюнків тощо. За тематикою збірки й експозицію музею поділено на 13 розділів, що висвітлювали історію військ. і воєн. справи на укр. землях від раннього періоду кам'яного віку – палеоліту до часів діяльності Київ. військ. округу та самого т-ва. Спец. розділи присвяч. княжій, польс.-литов., козац.-гетьман. добі. Хранитель музею – ад'ютант Київ., Поділ. і Волин. генерал-губернатора полковник С. Крейтон. Значну роль у створенні й розбудові музею відіграли Б. Адамович, О. Бобринський, С. Бодилевський, К. Болсуновський, В. Завітневич, В. Іконников, Ю. Кулаковський, В. Ляскоронський, Д. Меньшов, С. Могилевцев, Б. Стеллецький, Ф. Трепов, Б. Ханенко, В. Хвойка та ін. У квітні 1917 – червні 1918 збірки музею розміщувалися у Маріїн. палаці, звідки їх викинули, частина колекції загинула або була розкрадена, рештки перенесено до Генштабу, але діяльності музей не відновив.

Літ.: Климова К. І. Злигодні «умундированої» Кліо // Старожитності. 1995. Ч. 3–4; Федорова Л. Київське воєнно-історичне товариство в пам'яткоохоронному і краєзнавчому русі Наддніпрянської України початку 20 ст. К., 2005.

ДА: ЦДІА України в Києві. Ф. 1196, оп. 1, спр. 8, 52–61, 142, 189.

Л. Д. Федорова


Покликання на статтю