Захисту рослин інститут УААН — Енциклопедія Сучасної України

Захисту рослин інститут УААН

ЗА́ХИСТУ РОСЛИ́Н Інститут УААН – провідна науково-дослідна установа, що вивчає проблеми захисту рослин. Засн. 1946 у Києві як Ін-т ентомології і фітопатології АН УРСР, від 1956 – Укр. НДІ захисту рослин Мін-ва с. госп-ва УРСР, від 1992 – сучасна назва. У структурі Ін-ту – 5 наук. відділів (інтегров. захисту с.-г. культур, екології і технології застосування ентомофагів та біологічно актив. речовин, держ. випробувань та технології застосування пестицидів, карантину рослин, наук. дослідж. з питань інтелектуал. власності та маркетингу інновацій) і 13 лаб. Йому підпорядк. Дослідна станція з карантину винограду і плод. культур (Одеса), Закарп. центр карантину рослин (Ужгород), експерим. база «Олександрія» (Біла Церква). Наук. дослідження: генет. і фізіол. чинники імунітету, теор. основи створення стійких сортів с.-г. культур, механізми стійкості рослин до шкідників; фітосан. моніторинг агроекосистем; розроблення екологічно й економічно обґрунтованих систем захисту с.-г. культур, садів та виноградників від шкідливих організмів, способів ефектив. використання ентомопатоген. організмів у сучас. технологіях захисту рослин, заходів з безпеки рослин. ресурсів України; екотоксикол. моніторинг пестицидів в агроценозах; удосконалення систем моніторингу паразитич. нематод. В Ін-ті працюють 100 н. с., з них – 9 д-рів і 43 канд. н. Серед відомих науковців – Є. Звєрезомб-Зубовський, В. Муравйов, З. Голов'янко, М. Теленга, А. Зражевський, Д. Руднєв, Є. Косматий, В. Долін, В. Пересипкін, М. Дядечко, В. Васильєв, М. Лісовий, Б. Арешников, Г. Грисенко, О. Созинов, Д. Сігарьова, В. Кавецький, Л. Бублик, С. Трибель, В. Санін, М. Секун, В. Дрозда. Видає міжвід. наук. зб. «Захист і карантин рослин» (від 1964) та ж. «Карантин і захист рослин» (від 1996). Перший дир. – В. Поспєлов (1946–48), нині – В. Федоренко (від 2003).

Л. І. Доля


Покликання на статтю