Війна — Енциклопедія Сучасної України

Війна

ВІЙНА́ – соціально-політичне явище, що являє собою одну з форм розв'язування засобами збройного насильства суспільно-політичних, економічних, ідеологічних, національних, територіальних, релігійних та інших суперечностей між державами, народами, націями, класами, соціальними групами. В. є продовженням політики насильниц. засобами і пов'язана зі зміною відносин між суб'єктами політики. Осн. змістом В. є збройна боротьба, що являє собою сукупність воєн. дій різного масштабу, які ведуться в різних фіз. середовищах (на землі, на воді, під водою, у повітрі, у космосі) для досягнення політ. і воєнно-стратег. цілей. Гол. і вирішал. знаряддям її ведення виступають ЗС та ін. озброєні формування. Поряд зі зброй. боротьбою для досягнення поставлених політ. цілей у війні застосовуються також екон., дипломат., ідеол., психол., інформ., екол. та ін. засоби і відповідні до них форми боротьби. В. має ряд ознак, що відрізняють її від ін. соц.-політ. явищ і форм зброй. насильства. Вона породжується глибин. політ. і соц.-екон. причинами, що мають об'єктивно-суб'єктив. характер. Кожній В. властиві особливі соц.-політ., воєнно-стратег. та правові риси, обумовлені політ. цілями сторін, масштабами ведення, засобами зброй. боротьби та способами дій ЗС. Сукупність цих рис визначає характер війни (див. Воєнний конфлікт).

Р. І. Пилявець


Покликання на статтю