Комісія краєзнавства — Енциклопедія Сучасної України

Комісія краєзнавства

КОМІ́СІЯ КРАЄЗНА́ВСТВА ВУАН Засн. 1922. Спочатку ії очолював А. Лобода, від 1925 – О.-І. Корчак-Чепурківський. 1923 органі­­зовано президію, до якої увійшли А. Лобода, М. Птуха, В. Лу­­чицький, Д. Белінґ (перший секр.), М. Шарлемань (секр. від 1924). Перше засідання комісії відбулося 2 грудня 1922, а на другому до її складу кооптовано М. Василенка, В. Липського, П. Тутковського (обоє не брали участі у роботі за браком часу), Г. Кривченка, А. Носова. Серед чл. також – С. Постернак, О. Фо­­мін, І. Шмальгаузен, представники Центр. рос. бюро крає­знавства С. Ольденбург, В. Богданов. Комісія об'єднувала укр. краєзнавчі установи й орг-ції (уклала їхній покажчик, 1924 зібрала інформацію про 200 з них), розробила «Анкету до інституцій і товариств» і «Анкету для справочника про краєзнавство України» (К., 1923). У її складі діяли секції антропології, ботаніки, географії, геології, демографії, екон. географії, ет­­но­графії, студент. (керувала кра­­є­знав. діяльністю молоді, 1925 видала звернення «До студентства УСРР») та ін., а також підсекція матеріал. побуту, що на­­друкувала програми для збирання матеріалів із нар. с.-г. по­­буту «Жнива» Л. Заглади (1923) та «Косовиця» М. Тарасенка (1924; обидві – Київ). Однією з перших акцій комісії було створення б-ки з питань краєзнавства. Чл. комісії з метою поширення знань про рідний край проводили лекц. роботу серед насел.; виступали з доповідями на сесії Центр. бюро краєзнавства в Ленінграді (нині С.-Пе­­тербург), Всесоюз. конф. крає­знавства у Москві, Всеукр. з'їз­­ді з виучування продуктив. сил нар. госп-ва УСРР у Харкові. Згідно з постановою Всеукр. на­­ради краєзнавства (Харків, 1925) і надалі продовжували вивчати стан краєзнав. роботи в Україні, оновлювати покажчик крає­­знав. орг-цій, координувати ро­­боту з орг-ції краєзнав. осеред­­ків та вирішення проблем крає­знавства. На замовлення Держ­плану УСРР співроб. комісії під­готували доповідь про стан вивчення й охорони природи та мислив. госп-ва, за дорученням Комісії по дослідженню території Дніпрельстану ВУАН – доповідь про стан фауни в р-ні Дніп­­рельстану. Виходив «Бюлетень Комісії краєзнавства». 1934 при­­пинила діяльність. Серед установ ВУАН у галузі краєзнавства також працювали Всеукр. геогр. т-во, Харків., Катеринослав., Ки­­їв. комісії краєзнавства, Катери­­нослав., Харків., Лубен. наук. т-ва, Ніжин. краєзнавче т-во, По­­діл. крайовий музей (Вінниця), найпродуктивніше – Одеська комісія краєзнавства при ВУАН, що видавала свій «Вісник…».

Літ.: див. Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

Р. В. Пилипчук, А. І. Шушківський


Покликання на статтю