Львівське бієнале українського образотворчого мистецтва Львів 91-Відродження — Енциклопедія Сучасної України

Львівське бієнале українського образотворчого мистецтва Львів 91-Відродження

ЛЬВІ́ВСЬКЕ БІЄНА́ЛЕ УКРАЇ́НСЬКОГО ОБРАЗОТВО́РЧОГО МИСТЕ́ЦТВА «ЛЬВІВ 91 – ВІДРО́ДЖЕННЯ» Ідея проведення виставки сучас. укр. митців світу виникла 1990 в об’єдн. «Ґердан» (дир. О. Шейка). Співзасн. і спонсори: АТ «Кон­церн–Електрон» та укр.-амер. фонд «Відродження». Співорганізатори – Львів. відділ. Укр. фонду культури, орг-ція СХУ, Клуб укр. митців, Упр. культури облвиконкому, Нац. музей у Львові, картинна галерея, МЕХП. Виставку провели під патронатом міськради нар. депутатів. Дирекція бієнале – В. Данилів, О. Микита, В. Ничка, О. Пеленська, П. Сипняк, О. Яремчук; у складі оргкомітету – відомі львів. митці, музейники, громад. діячі. До виставк. журі, крім львів’ян, залучені митці з Києва та Одеси, мистецтвознавець із Торонто (Канада) Д. Даревич. На першій в Україні всесвіт. виставці сучас. укр. образотвор. мист-ва, проведеній у вересні–жовтні 1991 у виставк. залах Львів. картин. галереї, були представлені виконані за останні два роки твори живопису, графіки та скульптури понад 250-ти авторів. Виставка об’єднала мит­ців з 25-ти міст України, РФ, Казахстану, Узбекистану, Білорусі, Литви. Серед митців-емігрантів із Франції, Великої Британії, Швейцарії, Німеччини, Ка­нади та США – відомі художники О. Мазурик, В. Макаренко, Л. Мо­лодожанин, Г. Новаківська, А. Олен­ська-Петришин, Ю. Соловій, В. Стрельников. Укр. частина авторів найбільш потуж­но представлена творами худож­ників львів. та київ. мист. шкіл (львів’яни З. Кецало, Е. Мись­ко, Л. Медвідь, О. Мінько, М. Без­пальків, із молодшої генерації – В. Богуславський, Б. Буряк, М. Демцю, О. Скоп та ін., кияни О. Бородай, О. Бабак, І. Марчук, Ю. Синькевич, А. Чебикін та ін.). Не залишилися непоміченими твори О. Заливахи (Івано-Франківськ), Д. Стецька (Тернопіль), В. Кабаченка (Одеса), П. Ковача (Ужгород) та ін. Бієнале відобразила культурно-мист. реалії часу, вплинула на контекст духов. простору поч. 1990-х рр., подала важливу естет. та інтелектуал. інформацію, дала відчуття причетності до формування культур. процесу в Україні в його реал. окресленнях та прикмет. ознаках; продемонструвала різноманіття твор. осо­бистостей, широкий спектр зацікавлень і напрямків пошуків художників, у яких помітним був великий інтерес до мист-ва 1-ї третини 20 ст., традицій укр. мист-ва. На виставці висвітлено актуал. культурні процеси, концептуал. підходи, пріоритети художників старшого, серед. та молодшого поколінь, які живуть і працюють в Україні та за її межами, показано те спільне, що їх об’єднує, а також ширший зріз укр. мист-ва, осн. тенденції його розвитку, потенціал.

Літ.: Каталог Бієнале українського образотворчого мистецтва «Львів 91–Відродження». Л., 1991.

Н. І. Маїк

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Н. І. Маїк . Львівське бієнале українського образотворчого мистецтва Львів 91-Відродження // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59606 (дата звернення: 18.05.2021)