Кардіології Інститут ім. М. Стражеска — Енциклопедія Сучасної України

Кардіології Інститут ім. М. Стражеска

КАРДІОЛО́ГІЇ Інститут ім. М. Стражеска НАМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми кардіології. Засн. у Києвi 1936 як Укр. НДІ клiн. медицини з iнiцiативи М. Стражеска (дир. до 1952), ім'я якого 1952 присвоєно Ін-ту. Від 1977 – Укр. НДІ кардіології, від 1999 – Ін-т кардіології АМНУ, від 2010 – сучасна назва. 2006 надано статус ННЦ. У структурі Ін-ту – відділи: наук.-клін. (атеросклерозу та хроніч. ішеміч. хвороби серця, інфаркту міокарда та відновлювал. лікування, реанімації й інтенсив. терапії, некоронароген. хвороб серця і клін. ревматології, фармакотерапії та функціон. діагностики, аритмій серця, інтервенцій. кардіології і рентґенохірургії, серц. недостатності, гіпертон. хвороби, симптоматич. гіпертензій, клін. фармакології, дисліпідемії), клін.-експерим. (патол. фізіології, патол. морфології, біохімії, імунології, радіоізотоп. методів дослідж.), профілакт. кардіології (популяц. дослідж., мед.-соц. проблем кардіології з лаб. наук. проблем амбулатор. допомоги). На його базі діють Укр. організац.-метод. кардіол. та Укр. ревматол. центри, Центр побіч. дії лікар. засобів. Основні напрями наук. досліджень: патогенет. механізми розвитку ішеміч. хвороби серця, артеріал. гіпертензії, стенокардії, інфаркту міокарда, кардіоміопатії, серц. недостатності, порушень серц. ритму та ін. захворювань серц.-судин. системи, розроблення методів їх діагностики й лікування; вплив медикаментоз. терапії на процеси ремоделювання у пацієнтів із серц.-судин. захворюваннями; моніторинг побіч. дії протиревматич. лікар. засобів; ендоваскулярна хірургія; мед.-соц. проблеми кардіології, розроблення стандартів надання амбулаторно-поліклін. і стаціонар. допомоги хворим кардіол. профілю. Співроб. установи впровадили у практику методи черезшкір. транслюмінал. коронароангіопластики і стентування вінцевих артерій серця у хворих на стенокардію та гострий інфаркт міокарда; здійснили етапну реабілітацію осіб із гострими порушеннями коронар. кровообігу. Нині в Ін-ті працюють 132 н. с., з яких 32 д-ри і 86 канд. н. Серед відомих вчених – А. Міхньов, О. Смирнова-Замкова, Д. Чеботарьов, Д. Яновський, О. Грицюк, М. Фуркало, В. Бобров, Н. Гватуа, В. Братусь, М. Заноздра, I. Следзевська, В. Корнацький, Л. Мхітарян, I. Смирнова, Г. Яновський, М. Лутай. Видає «Український кардiологiчний журнал» (від 1994) та «Український ревматологічний журнал» (від 2000). Дир. – В. Коваленко (від 1998).

Г. С. Воронков


Покликання на статтю