ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Записки наукового товариства імені Шевченка

«ЗАПИСКИ́ НАУКО́ВОГО ТОВАРИ́СТВА І́МЕНІ ШЕВЧЕ́НКА» Виходили у Львові 1892–1937 (т. 1–155), 1-й т. як «Записки Товариства імени Шевченка». 1892–96 – орган істор.-філос., філол. і матем.-природописно-лікар. секцій НТШ, від 1897 – перших двох секцій. 1892–94 – річник (ред. – Ю. Целевич, О. Барвінський), 1895 – квартальник, 1896–1913 – 6 разів на рік (ред. – М. Грушевський). Після 1-ї світової війни видавалися неперіодично. Від 1924 виходили як праці істор.-філос. (ред. – І. Крип’якевич) і філол. (ред. – К. Студинський, Я. Гординський, В. Сімович) секцій. Цінне наук. першоджерело з історії мови та історії літ-ри. Друкували монографії, статті, докум. матеріали, огляди періодики та істор. літ-ри, протоколи Товариства. Окремі томи присвяч. укр. письменникам, ученим. До 1937 мали усталену структуру: кілька великих статей (часто з продовженням), розділи «Наукова хроніка», «Miscellanea», «Критика», «Бібліографія», «Рецензії». Останні два розділи містили огляди часописів і видань Росії, Польщі, Угорщини, Німеччини; до 1914 складали третину обсягу видання. На еміграції від 1948 видавалися у формі: 1) темат. зб. статей – «В трьохсотліття Хмельниччини» (т. 156, ред. – Б. Крупницький), «Корона Данила Романовича» (т. 164; ред. – о. А.-Г. Великий), «На пошану українських вчених, знищених большевицькою Москвою» (т. 173; ред. – М. Овчаренко), «Т. Шевченко» (т. 176; ред. – В. Стецюк, Б. Кравців), «І. Франко» (т. 183–184; ред. – В. Стецюк), «М. Грушевський» (т. 194; ред. – М. Стахів, М. Чировський); 2) зб. доповідей конф., присвяч. 100-річчю НТШ (т. 187, 192), 60-літтю відновлення укр. державності 1917–77 (т. 191); 3) зб. на пошану укр. учених – З. Кузелі (т. 169; ред. – В. Янів), Р. Смаль-Стоцького (т. 177; ред. – В. Лев, М. Стахів), кардинала Йосифа Сліпого (т. 181), О. Шульгіна (т. 186; ред. обох – В. Янів), М. Чубатого (т. 205); 4) монографій: «Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині 17–18 ст.» Л. Окіншевича (т. 157), «Український кодекс 1743 р.» А. Яковлева (т. 159), «Печать малороссийская» В. Прокоповича (т. 163), «Гетьман Іван Мазепа та його доба» О. Оглоблина (т. 170), «Українська промисловість» Б. Винара (т. 175), «Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй» М. Чубатого (т. 178), «Жидівська національна автономія в Україні, 1917–1920» С. Ґольдельмана (т. 182), «Ранні слов’яни в історичних, археологічних та лінгвістичних дослідженнях» Я. Пастернака (т. 189). Поновлено у Львові 1990 (від 221 т.). У 1990-х – поч. 2000-х рр. вийшли: зб. на пошану В. Лева (т. 211), Г. Лужницького (т. 212); праці секцій – істор.-філос. (т. 222, 225, 233, 238), філол. (т. 224, 239), мистецтвознавства (т. 227), етнографії і фольклористики (т. 242); комісій – музикознав. (т. 226, 232), археол. (т. 235), образотвор. та ужитк. мистецтва (т. 236), театрознав. (т. 237), архітектури та містобудування (т. 241); темат. зб., присвяч. спец. істор. дисциплінам (т. 231); покажчик змісту «ЛНВ» (т. 213).

Літ.: Бібліографія «Записок Наукового товариства імені Шевченка». Т. 1–240. 1892–2000. Л., 2003.

О. В. Ясь

Рекомендована література

  1. Бібліографія «Записок Наукового товариства імені Шевченка». Т. 1–240. 1892–2000. Л., 2003.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Записки наукового товариства імені Шевченка / О. В. Ясь // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-14928

Том ЕСУ:

10-й

Дата виходу друком тому:

2010

Дата останньої редакції статті:

2010

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

14928

Кількість переглядів цього року:

66

Схожі статті

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Періодика  | Том 22 | 2020
Є. В. Кочелаб
Крымуша
Періодика  | Том 15 | 2014
Р. М. Токарева
Компьютерная математика
Періодика  | Том 14 | 2014
В. І. Миронцева

Нагору