ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Колективна безпека

КОЛЕКТИ́ВНА БЕЗПЕ́КА – система закріплених у Статуті ООН норм міжнародного пра­­ва, що регулює порядок колективного прийняття на державному рівні рішень щодо застосування сили з метою підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки. Термін «колективна безпека» запроваджено у прак­­тику міжнародних відносин 1922 у рамках Ліги Націй.

Після 2-ї світової вій­ни, окрім Статуту ООН, він знай­­шов своє правове закріплення у низці ін. міжнар. документів, зокрема у Гельсинському Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва у Європі 1975. Центр. ідеєю К. б. є постійне підтримання балансу сил, яке полягає у перешкоджанні всіма країнами-членами міжнар. співтовариства збройної агре­сії з боку будь-якого члена спільноти. Країни-учасниці К. б. зо­­бов’язані безумовно прийняти існуючий статус-кво і відмовитися від застосування сили у інших цілях, окрім як для захисту власної території; домовитися про чітке визначення поняття «агресія», щоб при виникненні відповідної ситуації між ними не виникали розбіжності; бути готовими надати свої ЗС й фінанс. кошти для запобігання актам агресії, навіть якщо вони не зачіпають їхні власні інтереси або навіть їм суперечать; активно протидіяти будь-яким порушенням санкцій, запроваджених щодо країни, визнаної агресором. Спроби Ліги Націй створити систему К. б. зазнали невдачі саме через нездатність виконати ці умо­­ви.

Основною організац.-правовою гарантією світової К. б. виступає Рада Безпеки ООН – єдиний орган, який має право від імені ООН вдаватися до дій превентивного або примусового характеру, вклю­­чаючи створення і застосування міжнародних ЗС. Вона визначає наявність будь-якої загрози ми­­рові чи акту агресії, а її рішення мають обов’язковий характер. Система К. б. існує на універсальних та регіональних рівнях.

Основні складові сучасної універсальної системи К. б.: загальновизнані принципи та норми міжнародного права, найважливіший серед яких – заборона застосування сили чи погрози силою у міжнародних відносинах; розв’язан­ня міжнародних спорів винятково мир­ними засобами; суверенна рівність держав; повага до основних прав і свобод людини; невтручання держав у внутрішні справи одна одної; мирне розв’язання міжнародних порів; колективні заходи із роззброєння та запобігання актам агресії й усунення загрози мирові; заходи, спрямовані на зміцнення довіри між державами.

Регіональні системи (НАТО, Африканський союз, Ліга арабських держав та ін.) є складовою міжнародної універсальної системи К. б. Пріоритетний напрям їхньої діяльності – розв’язання міжнародних спо­­рів мирним шляхом, оскільки примусові заходи регіональної організації К. б. можуть застосовувати лише за рішенням Ради Безпеки ООН.

Літ.: Абаренков В. П., Красулин Б. П. Разоружение. Москва, 1988; Ильин Ю. Д. Лекции по международному публичному праву. X., 1996; Вплив глобальних політичних, енергоресурсних та екологічних змін на воєнну безпеку держави. К., 2009.

С. В. Різник

Рекомендована література

  1. Абаренков В. П., Красулин Б. П. Разоружение. Москва, 1988;
  2. Ильин Ю. Д. Лекции по международному публичному праву. X., 1996;
  3. Вплив глобальних політичних, енергоресурсних та екологічних змін на воєнну безпеку держави. К., 2009.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Колективна безпека / С. В. Різник // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-5527

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

5527

Кількість переглядів цього року:

612

Схожі статті

Народній голос
Політика  | Том 22 | 2020
О. Р. Дроздовська
Державного відродження України організація (ОДВУ)
Політика  | Том 7 | 2007
П. П. Гай-Нижник
Наша Волынь
Політика  | Том 22 | 2020
І. В. Мілясевич

Нагору