ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Праці Комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права

«ПРА́ЦІ КОМІ́СІЇ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ ІСТО́РІЇ ЗАХІДНОРУ́СЬКОГО ТА ВКРАЇ́НСЬКОГО ПРА́ВА» — продовжуване видання Комісії для виучування історії західноруського і українського права ВУАН (див. Комісія історії українського права ВУАН). Видавали 1925—30 за загальною редакцією М. Василенка у рамках наукової серії «Збірники Соціально-економічного відділу ВУАН» накладом 1000—1200 прим. Загалом надруковано 7 випусків: 1925, випуск 1; 1926, випуск 2; 1927, випуск 3; 1928, випуск 4—5; 1929, випуск 6; 1930, випуск 8. Наклад 7-го випуску, в якому були опубліковані статті репресованих авторів — М. Слабченка і П. Сосенка, знищений 1930 з ідеологічних міркувань. Концепція видання викладена у передмові М. Василенка до першого випуску. У «Працях…» подано низку досліджень співробітників Комісії, протоколи засідань та звіти про її діяльність, рецензії, звіти про наукові відрядження, зокрема вміщено монографії «Громадський (копний) суд на Україні-Русі XVI—XVIII вв.» І. Черкаського, «Центральні установи України-Гетьманщини XVII—XVIII ст.» Л. Окіншевича, «Соціально-правова організація Січі Запорізької» та «Паланкова організація Запорізьких Вольностів» М. Слабченка, розвідки С. Борисенка, О. Доброва, С. Іваницького-Василенка, М. Максимейка, В. Новицького, М. Тищенка, Г. Попова, М. Товстоліса, полемічну статтю «Курс історії права українського народу» О. Малиновського тощо. Рецензували публікації відомих науковців Дж. Вернадського, Р. Лащенка, Д. Одинця, Ф. Тарановського, М. Чубатого, А. Яковліва. Видання «Праць…» припинено у зв’язку з ліквідацією відповідної Комісії. Літ.: Видання Академії наук УРСР (1919—1967). Суспільні науки: Бібліогр. покажч. 1969; Василенко М. П. Передмова до сьомого випуску «Праць Комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права» // Вибрані твори. Т. 2. Юридичні праці. 2006 (обидві — Київ).

І. Б. Усенко

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Праці Комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права / І. Б. Усенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2024. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-882029

Том ЕСУ:

Стаття має лише електронну версію

Дата опублікування статті онлайн:

2024

Дата останньої редакції статті:

2024-01-12

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

882029

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Мелитопольские ведомости
Періодика  | Том 20 | 2018
М. О. Семікін
За синім океаном
Періодика  | Том 10 | 2010
Т. І. Березюк
Вперед
Періодика  | Том 5 | 2006
В. І. Луговий

Нагору