Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука — Енциклопедія Сучасної України

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

КИ́ЇВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ДЕКОРАТИ́ВНО-ПРИКЛАДНО́ГО МИСТЕ́ЦТВА І ДИЗА́ЙНУ ім. М. Бойчука Засн. 1999 на базі худож.-пром. технікуму (діяв від 1964) та уч-ща приклад. мист-ва (створ. 1938, бере початок від рисув. школи М. Мурашка 1875–1901). У 1930–50-х рр. із навч. закладом пов'язане творче становлення М. Приймаченко, Н. Білоконь, М. Тимченко, І. Скицюка, І. Гончара, П. Глущенко, Н. Вовк та ін. Ін-т сприяє відродженню та розвитку нац. мист. традицій, нар. худож. творчості, укр. декор.-ужитк. мист-ва і дизайну. Здійснює підготовку спеціалістів на ф-тах декор.-приклад. мист-ва (каф. живопису, монум.-декор. мист-ва, худож. виробів з кераміки і скульптури, дерева і металу, худож. текстилю та моделювання костюма, теорії та історії мист-ва) і дизайну (каф. рисунка, дизайну – графіч., пром. та середовища). На денній формі навчається 630 осіб, на заоч. – 480. Навч. процес забезпечують понад 60 викл., зокрема акад. НАМУ В. Прядка, нар. художники України Л. Жоголь, П. Печорний, С. Нечипоренко і М. Стратілат, засл. художники України М. Базак, М. Білик, Н. Литовченко, С. Одайник, О. Олійник, О. Полтавець-Гуйда, Ю. Скаканді та С. Рєпка, засл. діячі мист-в України Н. Велігоцька, О. Владимирова, В. Сергєєв, Л. Сотник, В. Федічев, В. Чебаник. Серед випускників – Н. Грибань, М. Грох, Л. Лебіга, В. Лопата, О. Миловзоров, Т. Потеряйло, В. і Н. Протор'єви, Е. Титаренко, В. Трегубова, М. Шелест, В. Щербак. В Ін-ті створ. навч., матеріал.-тех. бази. Діють понад 30 майстерень (зокрема ткац., керам., швейні, скульптурні, монум. живопису, дерева і металу). Від 2008 виходить г. «Мистець». Перший ректор – П. Татіївський (1999–2004), від 2010 – Р. Салімов.

Ю. В. Полтавська


Покликання на статтю