Кубанський державний університет — Енциклопедія Сучасної України

Кубанський державний університет

КУБА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 1920 у м. Краснодар (РФ) у складі мед., природн. і соц.-істор. ф-тів. Неодноразово змінював назви, зокрема 1931–32 діяв як Пн.-Кавказ. укр. агро-пед. ін-т ім. М. Скрипника. Знач. внесок у становлення Ун-ту зро­били О. Багрій (ініціатор створення) та Н. Маркс (перший рек­тор). У різний час тут працювали літературознавці С. Баклаженко, Василь Барка, Л. Гринь, Г. Майданник, Р. Войцик, мовознавці В. Рахінський, І. Шаля, І. Чередниченко (у 1960-і рр. обстоював необхідність викладання укр. мови хоча б на факультатив. рівні), діалектолог В. Чистяков, іс­торики С. Грушевський, М. Клоч­ков, В. Голобуцький (зав. каф. історії), І. Коцюберда, А. Лешен­ко, суспільствознавець М. Лола, педагог О. Карпеко (1945–50 – ректор). У період українізації Кубані (1925–32) при ВНЗі функ­ціонувало укр. відділ. на чолі з М. Садиленком, на базі якого 1931 організовано Північно-Кав­казький український науково-дослідний інститут. Нині Ун-т є одним із найбільших освіт. закладів Кубані (у структурі – 17 ф-тів), який станом на 2010 закін. понад 100 тис. випускників. Серед них – історик Л. Безкров­ний, літературознавці Ф. Прийма, В. Дроздовський, Т. Строкун, етнологи О. Бежкович, П. Лавров, письменники О. Розумієнко, Ю. Коржевський, К. Чорний, Н. Щербина, дослідники укр. культури Кубані В. Орел, В. Чумаченко. У фондах б-ки – понад 1,2 млн екземплярів книг. Її первіс. формуванню активно сприяв ректор Таврій. ун-ту (Сім­ферополь) В. Вернадський, цін­не зібрання надав Харків. ун-т. У б-ці зберігалася книжк. колекція Межигір. монастиря (понад 200 книг 16–19 ст.), що загинула навесні 1943 під час нім. бомбардування Краснодара, а також повне вид. поеми «Енеїда» І. Кот­ляревського (1842). У перших вип. «Трудов Краснодар­ского государственного педа­гогичес­кого института» статті вміщували рос. і укр. мовами.

Літ.: Козирев Є. Г., Грушевський С. Г. Плян українізації Північно-Кавказького українського педагогічного інституту. 1932; Кубанский государственный уни­верситет: 90 лет образования и науки России. 2010 (обидві – Краснодар).

В. К. Чумаченко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. К. Чумаченко . Кубанський державний університет // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=204 (дата звернення: 25.10.2021)