Коломийський академічний обласний український театр ім. Озаркевича — Енциклопедія Сучасної України

Коломийський академічний обласний український театр ім. Озаркевича

КОЛОМИЙСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ім. І. Озаркевича Засн. 1848 з ініціативи філії Гол. руської ради у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.) зусиллями І. Озар­­кевича (також 1-й дир.) і місцевої інтелігенції як Т-во акторів під предводительством Ляйтне­ра. 1864–79 – мандрів. Руський нар. театр при т-ві «Руська бесіда», 1879–1911 – Перше літ.-драм. т-во ім. Г. Квітки-Основ'я­ненка, від 1911 – мандрів. Театр ім. І. Котляревського. Під час 1-ї світ. війни не діяв. 1916 відновлено як мандрів. Укр. нар. театр ім. І. Тобілевича. 1933 частину трупи відокремлено в мандрів. Укр. молодий театр «Заграва». 1938 ці театри об'єднано у Театр ім. І. Котляревського (Коломия), 1939–41 – Коломий. драм. театр, 1941–44 – Укр. окружний театр в Коломиї, 1944–50 – Коломий. муз.-драм. театр, 1950–62 – ім. Я. Галана, 1963–89 – Коломий. нар. театр, 1989–98 – Коломий. драм. театр. Від 1998 – Коломий. обл. укр. драм. театр, від 2007 – ім. І. Озаркевича, від 2008 – ака­­демічний. Лауреат низки всеукр. і міжнар. театр. фестивалів, нагородж. призами. Відкрився ви­ставою «Дівка на виданню, або На милуванє нема силування» за п'єсою «Наталка Полтавка» І. Котляревського. У репертуарі – «Дари предків», «Розвіда» І. Озаркевича (обидві – 1850), «Маруся» (1864, 1880), «Сватан­ня на Гончарівці» (2008) Г. Квітки-Основ'яненка, «Наталка Полтав­ка» І. Котляревського (1879), «Облога Плевни» І. Трембицького (1881), «Назар Стодоля» (1888), «Тополя» (1939) Т. Шевченка, «Кар­­мен» Ж. Бізе (1900), «Маруся Богуславка» (1919, 1938), «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (1936, 2004), «Зимовий вечір» (1977), «За двома зайцями» (1993) М. Старицького, «Дівча з “Маслосоюзу”» Я. Барни­ча (1935), «Крицеві душі» (1937), «У неділю рано зілля копала» (1958), «Земля» (1998, 2011) за О. Кобилянською, «Любов Ярова» К. Треньова (1940, 1951), «Трі­­умф прокурора Дальського» К. Гу­­пала (1942), «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Арте­мовського (1942, 1963), «Вій» за М. Гоголем (1943, 2006), «В сте­­пах України» О. Корнійчука (1945), «Наймичка» (1946), «Мартин Бо­­руля» (1951, 1996), «Суєта» (2007) І. Карпенка-Карого, «Влада тем­ряви» Л. Толстого (1953), «Камін­ний господар» (1956), «Лісова пісня» (1957, 1968) Лесі Українки, «Катерина» М. Аркаса (1964), «97» (1967), «Отак загинув Гуска» (1987, 2011) М. Куліша, «Камінний хрест» за В. Стефаником (1990), «Езоп» Ґ. Фіґейредо (1995), «Олекса Довбуш» Д. Чи­­бо­­рака за п'єсою «Довбуш» Г. Хот­­кевича (2000), «Скупий» Ж.-Б. Мольєра (2002), «Життя прекрасне» за творами А. Чехова (2003), «Вісім люблячих жі­­нок» Р. Тома (2004), «Boa con­stric­tor» за І. Франком, «Гамлет» В. Шекспіра (обидві – 2006), «Нелегалка» А. Крима (2009), «Мораль пані Дульської» Г. Запольської (2011), «Таїни сільсь­кого цвинтаря» І. Юзюка за опо­­відками М. Лисака, «Контракт» Ф. Вебера (обидві – 2012), «Кай­­дашева сім'я» за І. Нечуєм-Ле­­вицьким, «Коханці» за п'єсою «Там само, тоді ж» Б. Слейда (обидві – 2013). Також показують вистави для дітей: «Курочка Ряба» Н. Шейко-Медведєвої (1991), «Попелюшка» за Ш. Пер­­ро (1998), «Чарівна рукавичка» І. та Я. Златопольських, «Бременські музиканти» за братами Ґрімм (обидві – 2001), «Дармоїди» В. Селезінки (2005), «По щу­­чому велінню» М. Кропив­ниць­кого (2006), «День народжен­ня кота Леопольда» А. Хайта (2008), «Пригоди Червоної Шапочки» С. Львівської, Б. Мельничука (2010), «Котигорошко» А. Шияна (2011), «Мауґлі» за Дж.-Р. Кіплінґом, «Вінні-Пух та його друзі» за О. Мілном, «Сонечко в тобі» Є. Тищука (усі – 2012), «Коза-де­­реза» М. Лисенка (2013). У трупі театру працювали: Іван (також гол. реж.) та Іванна Біберовичі, В. Блавацький, М. Бенцаль (обидва – також кер. і гол. реж.), А. Гаврюшенко, С. Жибчин, Д. Жо­­лобайло, О. Затварська, Л. Кри­­вицька, Г. Манько, І. Салій, В. Сим­­чич (також гол. реж. і кер.), Ю. То­­дорів. Нині серед акторів – Б. Ба­­зилевич, М. Галунка, Л. Євтушен­ко, М. Іванович, Н. Комарова, О. Курко, Р. Мардарій, Л. Моцок, З. Новицький, З. Симчич, В. Си­­чевський, Г. Угорська, У. Чиборак, В. Швець, А. Юзюк. У різні роки кер. театру були: М. Жолобайло, І. Трембицький, В. Кос­­сак (усі – також гол. реж.), І. Когутяк; гол. реж. – А. Ляйтнер, П. Миронов, Д. Чиборак (від 1989 – дир.–худож. кер.); гол. художниками – С. Данилишин, Я. Луковецький, Д. Нарбут; гол. диригентами – Я. Барнич, Р. Ру­­бінгер, Є. Цісик; гол. хормейстером – Ю. Оранський; гол. балетмейстерами – Б. Демків, Я. Чуперчук; кер. муз. частини – О. Козаренко. Нині кер. муз. час­­тини – М. Соколишин (від 2010); гол. балетмейстер – М. Воротняк (від 2004). Від 2008 майже щорічно проводить Всеукр. театр. фестиваль сценіч. прочитань «Коломийські представлення».

Літ.: Возняк М. Українські драматичні вистави в Галичині в першій по­­ловині ХІХ століття // Зап. НТШ. Л., 1909. Т. 87; Затварська Р. Корифеї галицьких театрів. Коломия, 1997; Гайда­бу­ра В. Театр, захований в архівах. К., 1998; Пилипчук Р. Я. Український аматорський театр у Коломиї (1848–1850) // Україна: культурна спадщина, нац. сві­­домість, державність: Ювіл. зб. на по­­шану Феодосія Стеблія. Л., 2001. Вип. 9; Коломієць Р. Феномен Коломийського театру. Практика неймовірностей. Ів.-Ф., 2010.

І. Ю. Юзюк


Покликання на статтю