Київське товариство старожитностей і мистецтв — Енциклопедія Сучасної України

Київське товариство старожитностей і мистецтв

КИ́ЇВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО СТАРОЖИ́ТНОСТЕЙ І МИСТЕ́ЦТВ Cтвор. 1897 на основі Т-ва заохочення мист-в і комісії із заснування міського музею при Київ., Поділ. та Волин. генерал-губернаторові з метою збирання пам'яток старовини і мист-ва на укр. землях, заснування крайового музею, ведення на базі його колекцій наук. і культ.-осв. діяльності. У складі Т-ва впродовж його існування працювало бл. 150 чл., зокрема науковці, педагоги, краєзнавці, співроб. музеїв В. Антонович, М. Біляшівський, К. Болсуновський, М. Василенко, С. Голубєв, В. Данилевич, Л. Добровольський, Д. Дорошенко, В. Іконников, І. Каманін, О. Левицький, І. Линниченко, А. Лобода, В. Ляскоронський, І. Огієнко, Г. Павлуцький, В. Перетц, М. Петров, Н. Полонська-Василенко, Ф. Титов, В. Хвойка, Д. Щербаківський, В. Щербина, арх. В. Ніколаєв, Г. Шлейфер, видавець В. Кульженко (див. Кульженки), підприємці й меценати В. Симиренко, родини Бродських, Гудимів-Левковичів, Терещенків. До 1902 правління Т-ва очолювала графиня М. Мусіна-Пушкіна, 1902–17 – колекціонер, меценат Б. Ханенко (1909 правління замінено ком-том). 1917 почес. чл. ком-ту обрано М. Грушевського й О. Новицького. Т-во та його розпорядчі органи вирішували фінанс. справи, питання поповнення музей. зібрання, влаштовували виставки. 1899 з нагоди 11-го Археол. з'їзду в Києві т-во відкрило першу експозицію Музею старожитностей і мист-в (від 1904 – Київ. художньо-пром. і наук. музей). 1912 рішенням ком-ту створ. комісію відділу «Старий Київ», що зробила знач. внесок у дослідж. джерел з історії міста, відкриття та поповнення відповід. розділу експозиції музею, розроблення нових форм і напрямів краєзнав. діяльності. Головами комісії були В. Данилевич (до 1913) і В. Іконников, незмін. секр. – Д. Щербаківський. Після саморозпуску Т-ва у серпні 1918 його майно та музей, згідно зі статутом, перейшли у власність Української Держави.

Літ.: Устав Киевского общества древностей и искусств. 1903; Біляшівський М. Наші національні скарби. 1918 (обидві – Київ).

ДА: Держ. арх. Києва. Ф. 304, оп. 1, спр. 1, 26, 27; Арх. Ін-ту рукопису НБУВ. Ф. 241, спр. 4–12; Наук. арх. Нац. худож. музею України. Оп. 1, спр. 39; ЦДАМЛМ. Ф. 648, оп. 1, спр. 1, 4, 19; ЦДІА України в Києві. Ф. 442, оп. 638, спр. 456; Оп. 658, спр. 1.

Л. Д. Федорова


Покликання на статтю