Західня Україна — Енциклопедія Сучасної України

Західня Україна

«ЗА́ХІДНЯ УКРАЇ́НА» – літературно-мистецький і громадсько-політичний ілюстрований журнал. Видавали як орган літ. орг-ції «Західня Україна» від 1927 у Києві щороку (ред. – Д. Загул, С. Семко-Козачук, Д. Рудик, М. Козоріс) та 1930–33 – у Харкові щомісяця (ред. – В. Атаманюк, І. Ткачук, В. Ґжицький; відп. ред. – Мирослав Ірчан). Наклад від 2000 (1930) до 7500 (1933) прим. Спочатку були такі рубрики: «Нотатки», «Наша організація “Західня Україна”», «Наш читач», «Книжки й письменники», «Весела сторінка», «Хроніка листування», «Матеріяли й документи до історії революційного руху на Західній Україні», «На закривавлених землях Західньої України – вісті з клясово-революційного фронту західньо-українських трудящих мас»; згодом – «Поезія», «Проза», «Статті», «Рецензії», «Дружній шарж», «Хроніка», «Листи до редакції». Сприяв громад. та культур. єднанню укр. земель. Редакція повинна була наголошувати на пролетар.-класовому напрямі, відображати класову боротьбу. Критикував політику урядів Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини. Друкував художні твори І. Франка, В. Стефаника, О. Кобилянської, Я. Галана, В. Бобинського, С. Тудора, О. Гаврилюка, П. Козланюка, Д. Осічного, В. Сосюри («Вітер», «Галичина», «Пролог» до поеми «Мазепа»); а також твори укр. письменників Чехо-Словаччини, США; ілюстрації В. Касіяна, Б. Крюкова, Я. Струхманчука. Серед авторів – Н. Матулівна, А. Турчинська, Р. Драґан, Я. Кондра, В. Мизинець, М. Козоріс, Л. Верховинець, Д. Бедзик, С. Рудницький, В. Ґадзінський, Л. Дмитерко, М. Гаско, М. Кічура, М. Скрипник, М. Лозинський.

Літ.: Сміюн О. Д.«Західня Україна»: Орган спілки революційних письменників «Західня Україна». Київ–Харків. 1927–1933: Системат. покажч. змісту. Л., 1962.

Н. І. Полянська


Покликання на статтю