Воєнний конфлікт — Енциклопедія Сучасної України

Воєнний конфлікт

ВОЄ́ННИЙ КОНФЛІ́КТ – форма розв'язання гострих суперечностей між державами, народами, соціальними групами або іншими суб'єктами політики з двостороннім використанням воєнної сили. У широкому розумінні, прийнятому в міжнар. праві, В. к. охоплює всі форми зброй. протиборства між суб'єктами політики – від прикордон. зіткнень до світ. воєн (див. Війна). По відношенню до нац. інтересів В. к. може набувати форму агресії (застосування зброй. сили однієї держави проти суверенітету, територіал. недоторканості або політ. незалежності ін. держави) чи зброй. конфлікту (коли агресора визначити неможливо). За характером політ. мети В. к. поділяють на 3 типи. 1-й тип – війна за домінування (гегемонію). Політ. метою такого конфлікту може бути встановлення або відновлення політ., ідеол., екон., етноконфесій., воєн. домінування на глобал., регіон. чи локал. рівнях. 2-й тип – війна за території. Її політ. метою може бути захоплення додатк. (спірних) або визволення окупов. територій. 3-й тип – змішаний. Політ. метою такого конфлікту може бути як захоплення територій, так і розширення сфер домінування. По мірі оснащення військ (сил) високоточною зброєю ймовірність конфліктів 1-го типу значно зростає, свідченням чого є події 90-х рр. 20 ст. – поч. 21 ст. у Перс. затоці та колиш. Югославії.

За способом досягнення стратег. мети виділяють В. к. 3-х підтипів: 1-й – стратег. мета досягається застосуванням угруповань військ (сил) стратег. масштабу (1-а та 2-а світ. війни); 2-й – стратег. мета досягається застосуванням оператив. угруповань військ (рад.-япон. конфлікт 1939 на р. Халхін-Голл); 3-й – стратег. мета досягається застосуванням тактич. угруповань військ (події на о-ві Даманський). Характеристика В. к. здійснюється на підставі сукупності найбільш істот. показників, що визначають їх природу – правових, культур., соц.-політ., стратег. та якісних. З правової точки зору В. к. можуть бути справедливими, або конвенцій. (не суперечать міжнар. праву), і несправедливими, або неконвенцій. (суперечать міжнар. праву); виходячи із взаємодії різних культур – внутрішньоцивілізац. та міжцивілізац.; за соц.-політ. показниками – міжкоаліц., міждерж., у вигляді зброй. втручання (воєнна інтервенція, міжнар. терор, глобал. партизанство) чи громадян. війни (захист конституц. ладу, громадян. терор, партизанство). Застосування миротвор. сил може протікати у формі відновлення, підтримання чи примушення до миру та гуманітар. інтервенції.

Сукупність стратег. показників дозволяє характеризувати В. к. за масштабом (розмахом, тривалістю в часі, місцем виникнення, характером фіз. середовища), напруженням, засобами зброй. боротьби та способами їх застосування. За масштабом В. к. можуть бути світ., регіон. і локал., протікати у формі прикордон. зіткнення, зброй. інциденту чи воєн. акції, які за тривалістю у часі бувають затяжні і швидкоплинні, за місцем виникнення – внутр.-держ., прикордонні або віддалені від держави, за характером фіз. середовища – повітряно-космічні, наземні, мор. чи змішані. За напруженістю (динамічністю протікання) – високої, середньої, низької інтенсивності або незавершені (т. зв. тліючі). За засобами зброй. боротьби – на конфлікти 1-го (холодна зброя), 2-го (гладкоствол. зброя), 3-го (нарізна зброя), 4-го (моторизов. зброя), 5-го (ядерна зброя), 6-го (високотехнол. зброя), 7-го (прогнозовано-біотехнол. зброя) поколінь. За способами застосування засобів зброй. боротьби В. к. можуть бути з масованим або обмеженим їх застосуванням. При цьому засоби інформ. і психол. протиборства можуть застосовуватися паралельно або послідовно з ін. засобами ураження.

Відповідно до якіс. показників В. к. розрізняють за ступенем підтримки світ. спільнотою (безумовна, часткова, несхвалення, осудження); характером участі (пряма і опосередков.); якістю військ. формувань сторін (регулярні, іррегулярні, партизан., ополчен., змішані); рівнем соц.-екон. розвитку держав (між розвиненими, країнами, що розвиваються, країнами різного рівня розвитку, державами федерації, що розпалася).

Ю. І. Бут


Покликання на статтю