Верхньодніпровський район — Енциклопедія Сучасної України

Верхньодніпровський район

ВЕРХНЬОДНІПРО́ВСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у північній частині Дніпропетровської області. Утвор. 1923. Пл. 1,3 тис. км2. Насел. 57 078 осіб (2001, складає 90,2 % до 1989), переважно українці. У р-ні – міста Верхньодніпровськ, Верхівцеве, с-ща міського типу Дніпровське і Новомиколаївка та 65 сільс. насел. пунктів. Залізничні ст.: Верхньодніпровськ, Верхівцеве, Вільногірськ. Знаходиться на Придніпров. височині. Поверхня – підвищена, хвиляста лесова рівнина, розчленована річк. та яружно-балковою сіткою. Корисні копалини: буре вугілля, піски. Річки – притоки Дніпра: Омельник, Домоткань, Самоткань. На пн.-сх. та сх. межі р-ну – Дніпродзержин. водосховище. Серед ґрунтів найпоширеніші чорноземи (понад 90 % пл. р-ну), в заплавах річок – лучні, лучно-болотні, солонцюваті ґрунти. На тер. р-ну діють 11 пром. підпр-в, з них харч. пром-сті – 3, машинобудування – 4, легкої пром-сті – 2, по одному – буд. матеріалів, борошномел. та круп'яної пром-сті. Десять пром. підпр-в з одинадцяти виробляють товари нар. споживання. Гол. підпр-ва: з-д електровакуум. скла, ВАТи – «Дніпров. крохмале-патоковий комбінат», «Верхньодніпровський машинобудівний завод», «Верхньодніпров. авторемонт. з-д», АТ «Версант». У с. госп-ві переважають рослинництво зернового і тваринництво м'ясо-молоч. напрямів (скотарство, птахівництво). Осн. культури: озима пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник, багаторічні трави. Розвинуте садівництво, баштанництво. Діє насіннєва станція, що займається дослідженням та культивацією багаторіч. трав. Пл. с.-г. угідь (тис. га) 80,9, з них орних земель – 65,8. Створ. 65 фермер. госп-в. Є значні рекреаційні ресурси (в основному узбережжя Дніпродзержинського водосховища), де зосереджені бази відпочинку. У В. р. – 23 заг.-осв. школи, 3 навч.-вихов. комплекси, держ. аграр. технікум, ПТУ, 20 дит. ясел-садків, школа-дитсадок, вечірня школа; Палац дитячої та юнацької творчості, ДЮСШ, дит. екол.-натураліст. центр; 4 лікарні, 7 амбулаторій, 24 фельдшер.-акушер. пункти; 33 клуб. заклади (99 колективів худож. самодіяльності), 30 б-к, Верхньодніпровський історико-краєзнавчий музей, 9 громад. музеїв, 3 дит. муз. школи. Виходить г. «Придніпровський комунар». У межах р-ну розташований лісовий заказник заг.-держ. значення Велика Западня, а також ботан. пам'ятка природи урочище Паськове; 5 заказників та заповідне урочище Горіховий Сад (всі – місц. значення). Серед видат. уродженців – акад. АН СРСР М. Коростовцев (с. Попівка), акад. НАНУ В. Прісняков (с. Козинка), акад. УААН С. Лебедєв (с. Ганнівка), д-р мед. н. М. Хорошманенко (с. Адамівка), д-ри геол.-мінерал. н. М. Доброгорський (с. Новопавлівка) та М. Носовський (с. Миколаївка); громад. діяч, публіцист Ф. Гаєнко (с. Мишурин Ріг); скульптор І. Зноба (с. Новомиколаївка), живописці В. Бабенцов (с. Литвинівка), А. Потапенко (с. Дніпровокам'янка), А. Стадник (с. Гранове); Герої Рад. Союзу І. Івашина (с. Василівка), М. Зайюльєв (с. Заполички).

Н. П. Кравченко, В. Й. Яковенко


Покликання на статтю