Закарпатський художній інститут — Енциклопедія Сучасної України

Закарпатський художній інститут

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ХУДО́ЖНІЙ ІНСТИТУ́Т Створ. 2003 в Ужгороді на базі коледжу мист-в ім. А. Ерделі, засн. 1946 з ініціативи А. Ерделі (1-й дир.) та завдяки зусиллям художників В. Касіяна, М. Глущенка, О. Шовкуненка, Міністра освіти УРСР П. Тичини як Ужгород. держ. худож.-пром. уч-ще. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України, має 3-й рівень акредитації. Спочатку в уч-щі було відкрито відділи худож. розпису (очолював Ф. Манайло) та худож. оброблення дерева (кер. І. Гарапко). Рисунок, живопис, композицію, анатомію, історію мист-ва на обох відділ. викладали А. Ерделі та Й. Бокшай; серед викл. також А. Борецький, Е. Контратович, Ш. Петкі, А. Коцка. 1947 до навч. процесу як асист.-викл. залучені старші випускники В. Габда, Ю. Сташко та ін. У 1960-х рр. – Ужгород. уч-ще приклад. мист-ва; підпорядк. Ком-ту у справах мист-ва при РМ УРСР та Львів. раднаргоспу, від грудня 1965 – Мін-ву місц. пром-сті УРСР. У серед. 1960-х рр. уч-ще закрило відділ худож. розпису. 1958 засн. відділ худож. кераміки, 1967 – відділ худож. оформлення (у 1980-х рр. закрили, у 1990-х рр. поновили), 1968 – відділ худож. оброблення металу. У відділі худож. оброблення відбувся відхід від об'єм. тривимір. різьблення на дереві (скульптури) до виготовлення сувенірів. 1993 створ. наук.-навч. комплекс у галузі мист. освіти, до якого увійшли Косів. (Івано-Фр. обл.), Вижниц. (Чернів. обл.), Львів. та Ужгород. уч-ща приклад. мист-ва. 1995 Ужгород. коледж мист-в ім. А. Ерделі отримав право готувати бакалаврів образотвор. мист-ва. Це сприяло відкриттю у Коледжі відділ. графіч. дизайну та живопису, проведенню комп'ютеризації, переобладнанню майстерні худож. оброблення металу і кераміки. У складі Ін-ту – каф. образотвор. мист-ва (розташ. у колиш. палаці князя Ракоці у м. Мукачеве Закарп. обл.), дизайну, декор.-приклад. мист-ва та Коледж мист-в ім. А. Ерделі (у колиш. дівочій учител. семінарії, у структурі Ін-ту – від 2003). Підготовку фахівців освіт.-кваліфікац. рівня «бакалавр» і «спеціаліст» проводять за напрямками (спеціальностями): образотвор. мист-во, декор.-приклад. мист-во та дизайн. Кількість студентів (разом із коледжем) – 641. В Ін-ті працюють 31, а в Коледжі 33 штат. викл.; серед них – 2 нар. та 5 засл. художників України, 8 канд. н., 6 лауреатів обл. премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі, 10 чл. НСХУ, зокрема В. Приходько, В. Скакандій, Н. Пономаренко, Л. Корж-Радько, П. Ходанич. Серед випускників – Ю. Герц, В. Микита, М. Романишин, Е. Медвецька-Лутак, М. Медвецький, В. Приходько, Ф. Семан, І. Шутєв, І. Ілько. Щорічно від 2006 Ін-т та Коледж проводять Міжнар. наук.-практ. конф. «Ерделів. читання», видають спецвип. «Вісника Львівської національної академії мистецтв». Ректор – І. Небесник (від 2003).

О. В. Юрченко-Микита


Покликання на статтю