Асоціація революційного мистецтва України — Енциклопедія Сучасної України

Асоціація революційного мистецтва України

АСОЦІА́ЦІЯ РЕВОЛЮЦІ́ЙНОГО МИСТЕ́ЦТВА УКРАЇ́НИ (АРМУ) – творче об'єднання українських радянських художників. Засн. наприкінці 1925 у Києві. Виступала за консолідацію рев. худож. сил і створення мист-ва в довершених сучас. худож. формах, які відповідали б класовій ідеології пролетаріату; декларувала рівноцінність ужитк. й образотвор. мист-в, обстоювала перевагу монум. живопису над станковим. АРМУ об'єднувала художників різних стиліст. течій і груп; після 1927 провідне місце в ній посіли прихильники та учні М. Бойчука. Було проведено 3 респ. з'їзди АРМУ (1926, 1929, 1930). Мала філії в Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Артемівську та групу в Умані і Межигір'ї (на Київщині). Влаштовувала виставки творів своїх чл. у Дніпропетровську (1926– 27), Києві, Умані, Одесі (усі – 1927) та спільно з Асоціацією художників Червоної України – респ. виставку в Харкові (1927), на якій експонувалися твори 111 художників. Організувала в Києві виставку гравюри й малюнка художників Вірменії, Білорусії, Грузії, РРФСР, України (жовтень–листопад 1928). Брала участь у заг.-респ. виставках Наркомосу УСРР (1927–30) та заг.-союз. «Мистецтво народів СРСР», «Гравюра СРСР за 10 років». Чл. АРМУ створили монум. розписи в Ін-ті кооперації в Києві (1926) та колгосп. санаторії ім. ВУЦВК в Одесі (1928). З діяльністю АРМУ пов'язане заг. пожвавлення мист. життя в Україні 20-х рр., зміцнення контактів із митцями ін. республік та зарубіж. художниками. Поміт. внесок зробили художники АРМУ в розвиток укр. рад. монум. живопису (М. Бойчук, М. Рокицький, О. Мизін, К. Гвоздик, М. Шехтман, О. Павленко та ін.), станк. живопису (І. Падалка, В. Седляр, О. Богомазов, С. Прохоров), графіки (С. Налепинська-Бойчук, О. Довгаль, В. Касіян), скульптури (Ж. Діндо, Б. Кратко), худож. конструювання та оформлення (В. Єрмилов). Чл. АРМУ були також художники-українці, які проживали за кордоном (зокрема І. Бабій та М. Глущенко). 1927 група художників вийшла з АРМУ й заснувала Об'єднання сучасних митців України. 1930 ін. група утворила об'єдн. «Жовтень». У березні 1931 деякі чл. «Жовтня» разом з АРМУ заснували Всеукраїнську асоціацію пролетарських художників, яка орієнтувалася на рос. «Октябрь»; існувала до квітня 1932.

Літ.: Врона І. І. Мистецтво революції і АРМУ. К., 1926; Седляр В. АХРР і АРМУ. К., 1926; Хмурий В. Перша виставка образотворчого мистецтва АРМУ (Харків, 1927 р.) // Нове мистецтво. 1927. № 14–15; Афанасьєв В. А. Становлення соціалістичного реалізму в українському образотворчому мистецтві. К., 1967; Павлов В. П. Українське радянське мистецтво 1920–1930-х років. К., 1983; Фоменко В. М. Робітниче образотворче мистецтво на Україні (1921–1932 рр.) // НТЕ. 1987. № 3; Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820–1932). С.-Петербург, 1992.

В. А. Афанасьєв

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
В. А. Афанасьєв . Асоціація революційного мистецтва України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44476 (дата звернення: 21.10.2021)