Львівська державна мистецько-промислова школа — Енциклопедія Сучасної України

Львівська державна мистецько-промислова школа

ЛЬВІ́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА МИСТЕ́ЦЬКО-ПРОМИСЛО́ВА ШКО́ЛА – навчальний заклад, що існував 1942–43. Інформацію про відкриття Держ. мист.-пром. школи з укр. мовою навч. у Львові вміщено у г. «Львівські вісті» за 26 листопада 1941 та 7 березня 1942. Виникла з ініціативи громадськості за підтримки Укр. центр. ком-ту, який представляв цю громадськість перед окупац. владою. Школа займала 3-й і 4-й поверхи бічного крила будинку на вул. Снопківська, № 47; згодом перепрофільовано на будівельну й переведено на вул. Янів­­ська. Навч. 1942 – 70, 1943 – бл. 90 осіб. Дир. – М. Осінчук, згодом Є. Нагірний. Відділи: декор. мист-ва, декор. скульптури, жи­вопису, графіки, текстилю. У складі 1- го відділу – 3 курси; викл. – М. Федюк (рисунок), О. Лі­щин­сь­кий (рисунок, акварель), А. Малюца (живописні техніки), В. Ма­­настирський (живопис, рисунок), М. Кміт (композиція, поліхромія, живописні техніки). Відділ графіки очолював В. Баляс (композиція, проектування, письмо, верстати), композицію провадив М. Бутович. Викладали також С. Ґебус-Баранецька (вивчення природи, живопис), Ю.-А. Ліщинсь­кий (рисунок, живопис, декор. форми). Зав. відділу скульптури – М.-Б. Мухін; скульптуру викладав І. Севера, кераміку – Н. Кисілевський. У від­ділі текстилю працювали М. Кром­пець-Морачевська, В. Цьонь. Організовано також курси фотографів (1-й вип. – 80 осіб) і підготов. відділ. Серед кращих учнів – Я. Гніздовський, М. Дзин­дра, Я. Захарчишин, С. Караф­фра-Корбут, В. Патик, І. Скобало. У жовтні 1942 оголошено набір до новоствореної Вищої образо­твор. студії (очолив В. Кричевсь­­кий, серед проф. – М. Бутович, М. Дмитренко, С. Литвиненко, М. Козик). Заклад закрили у жовтні 1943. Відновлено 1946 як Львів. держ. ін-т приклад. та декор. мист-ва. Див. Львівська національна академія мистецтв.

О. К. Федорук

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
О. К. Федорук . Львівська державна мистецько-промислова школа // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59580 (дата звернення: 10.05.2021)