ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Київське товариство охорони пам'яток старовин і мистецтв

КИ́ЇВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ОХОРО́НИ ПАМ’ЯТО́К СТАРОВИНИ́ І МИСТЕ́ЦТВА Засн. 1910 з метою виявлення й охорони пам’яток історії та культури на тер. Бессараб., Волин., Гроднен., Катеринослав., Київ., Люблін., Мінської, Поділ., Полтав., Черніг. і Херсон. губерній. Почес. голова – київ., поділ. і волин. генерал-губернатор Ф. Трепов; справами керували рада, розпорядчий комітет і заг. збори. Раду очолювали: єпископ Чигиринський Павло (Преображенський), від 1911 – київ. губернатор О. Гірс, від 1913 – голова Київ. земської управи М. Суковкін, від 1915 – київ. губернатор О. Ігнатьєв, від 1917 – проф. Київ. духов. академії В. Завітневич. Секр. ради – ст. ад’ютант штабу Київ. військ. округу Б. Стеллецький, діловод упр. генерал-губернатора О. Левицький (від 1913). Головою розпорядчого комітету був ст. чиновник з особливих доручень при генерал-губернаторі О. Мердер. Член Товариства були відомі історики, археологи, діячі культури і мистецтва (понад 320 осіб). Серед них – М. Біляшівський, К. Болсуновський, С. Голубєв, В. Данилевич, Л. Добровольський, М. Довнар-Запольський, Ф. Ернст, В. Іконников, І. Каманін, Ю. Кулаковський, Д. Мілєєв, Н. Полонська-Василенко, А. Прахов, Ю. Сіцінський, М. Стороженко, О. Терещенко, Ф. Титов, В. Хвойка, Д. Щербаківський, В. Щербина. У Києві наглядали за земляними роботами під час будівництва, розплануванням вулиць, прокладанням водогонів, збиранням археол. знахідок, дослідж. печер; розкопками Китаїв. печер та курган. могильника, підзем. ходів і споруд на тер. Софії Київської, Чорнобил. городища; сприяли ремонту та реставрації Золотих воріт, Звіринец. печер, укріплення Андріїв. гори і фундаментів Андріїв. церкви. Обстежували й досліджували пам’ятки на тер. Пд.-Зх. краю, порушували клопотання про ремонт пам’яток архітектури у м-ку Сатанів (нині смт Городоцент р-ну), замків у містах Старокостянтинів (обидва – нині Хмельн. обл.) та Острог (нині Рівнен. обл.), замку і костелу в Луцьку тощо. 1912 засн. б-ку і музей Товариства (зберігач О. Ертель). 1913 відкрито Уман. відділ. Товариства (голова Х. Ящуржинський). Співпрацювало із Київ. відділом Імперат. рос. воєнно-істор. товариства, Істор. товариством Нестора-літописця, Київ. товариством старожитностей і мистецтв, Церк.-археол. товариством при Київ. духов. академії. Припинило існування через формування рад. системи держ. пам’яткоохорон. органів. 1920 музейні та бібліотечні колекції Товариства передано Укр. наук. товариству в Києві.

Літ.: Устав Киевского общества охраны памятников старины и искусства. К., 1910; Григор’єва Т., Денисенко Г. З історії збереження історико-культурної спадщини України: діяльність Київ. товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва // Наук. зап. Нац. університету «Києво-Могилян. академія». 1993. Т. 3; Федорова Л. Д. Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва зі збереження культурної спадщини України 1910–1920 рр. К., 2008.

ДА: ЦДІА України в Києві. Ф. 275, оп. 1, спр. 3, 10, 23, 25, 26, 43.

Л. Д. Федорова

Державний архів

ЦДІА України в Києві. Ф. 275, оп. 1, спр. 3, 10, 23, 25, 26, 43.

Рекомендована література

  1. Устав Киевского общества охраны памятников старины и искусства. К., 1910;Google Scholar
  2. Григор’єва Т., Денисенко Г. З історії збереження історико-культурної спадщини України: діяльність Київ. товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва // Наук. зап. Нац. університету «Києво-Могилян. академія». 1993. Т. 3;Google Scholar
  3. Федорова Л. Д. Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва зі збереження культурної спадщини України 1910–1920 рр. К., 2008.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Київське товариство охорони пам'яток старовин і мистецтв / Л. Д. Федорова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-11272

Том ЕСУ:

12-й

Дата виходу друком тому:

2012

Дата останньої редакції статті:

2012

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

11272

Кількість переглядів цього року:

11

Схожі статті

Заруцький
Людина  |  Том 10 | 2010
В. Л. Савицький
Москалюк
Людина  |  Том 21 | 2019
С. М. Чайка
Бобринський
Людина  |  Том 3 | 2004
Г. М. Шовкопляс

Нагору