ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Мікроорганізми

МІКРООРГАНІ́ЗМИ (від мікро... та франц. organisme) – мікроскопічні, не видимі неозброєним оком одно- (археї, мікоплазми, рикетсії, бактерії, актиноміцети, синьо-зелені водорості) або багатоклітинні (дріжджі, гриби, водорості та найпростіші) істоти з примітивним (прокаріоти) та організованим (еукаріоти) ядрами. Ін. назва – мікроби. Їх досліджує мікробіологія. М. належать до трьох із п’яти царств (доменів) живих організмів: прокаріотів, найпростіших і грибів. М. вважають першими живими організмами на Землі. Згідно класифікації їх об’єднують у типи, класи, порядки, родини, роди та види. М. – всюдисущі (зустрічаються на вис. 64 км та глиб. 19 км) і важливі представники біосфери: населяють атмосферу, ґрунт, скелі, води рік, озер, океанів, термал. джерела, а також порожнини та тканини в рослин. і тварин. організмах. М. можуть існувати при низьких (від –10 до +20 оС) і високих (+50 оС і вище) т-рах, а також при лужному (рН 8–11) і кислому (рН 1–2) середовищах. В 1,0 грамі ґрунту знаходиться бл. 40 млн М. За типом живлення М. ділять на ауксотрофи, або гетеротрофи (вимагають для росту готових орган. сполук) і автотрофи (синтезують орган. сполуки з неорганічних). До автотрофів відносять фотоавтотрофи (використовують сонячну енергію для синтезу орган. сполук із вуглекислого газу та води) і хемоавтотрофи (синтезують орган. речовини з вуглекислого газу за рахунок енергії окислення аміаку, сірководню, заліза та ін. речовин). Є різні типи співіснування (симбіозу) М.: мутуалізм, коменсалізм і паразитизм. Мутуалізм – співжиття різних видів М. із взаєм. користю. Коменсалізм – тип симбіозу, коли один із партнерів (коменсал) диктує іншому (господареві) регуляцію своїх відносин із довкіллям без користі для останнього. Паразитизм – використання одним із М. господаря у якості джерела живлення та середовище існування із завданням шкоди останньому. Патоген. М. – збудник захворювання у рослин і тварин. Умовно патогенні М. у нормал. умовах заселяють різні ніші рослин і тварин, а при зниженні імунітету останніх можуть викликати захворювання. Усі М. відносять до аеробів (для росту потребують кисню), анаеробів (ростуть без кисню за рахунок анаероб. дихання) і факультатив. аеробів та анаеробів (мікроаерофілів). М. розмножуються безстатевим способом (простим бінар. поділом клітини на дві однакові дочірні клітини), фрагментацією і брунькуванням, парасексуально за допомогою обміну генет. матеріалом (трансформація, трансдукція, ко-н’югація) і статевим способом (злиттям гаплоїд. статевих клітин з утворенням диплоїд. зиготи). М. відіграють дуже важливу роль у природі і житті людини, адже забезпечують кругообіг речовин у природі, мінералізуючи мертві тіла рослин і тварин до вуглецю, азоту, сірки, фосфору, заліза тощо. Вони беруть безпосередню участь в утворенні гумусу, ґрунтів та родючості останніх (див. Ґрунтові мікроорганізми). М. заселяють у вигляді мікро­біоценозів шкіру і слизові оболонки порожнин людини, утворюють біологічно активні речови­ни, ферменти для метаболізму білків, жирів і вуглеводів, захищаючи люд. організм від патоген. та умовно патоген. М. У біо­технології М. використовують як активні пром. продуценти амінокислот, антибіотиків, вітамінів, а також у виробництві вакцин і сироваток для профілактики та лікування інфекц. захворювань. М. відіграють важливу роль у хлібопекар. і спирт. пром-стях, виноробстві. Виділили і культивують на різних середовищах у лаб. тільки бл. 1 % усіх видів М., які існують у довкіллі (ґрунті), біоплівках. Для виявлення та дослідж. останніх без лаборатор. культивування застосовують цитохім. методи метагеноміки – флуоресцентну гібридизацію in situ (FISH) за допомогою видоспециф. зондів (мічені олігонуклеотиди), спрямов. на мішень – 16S рРНК. Див. також Екологія мікроорганізмів, Культура мікроорганізмів.

Літ.: Пирог Т. Загальна мікробіологія: Підруч. К., 2004; Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: Підруч. В., 2011.

Б. П. Мацелюх

Рекомендована література

  1. Пирог Т. Загальна мікробіологія: Підруч. К., 2004;
  2. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: Підруч. В., 2011.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Мікроорганізми / Б. П. Мацелюх // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-67588

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2019

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

67588

Кількість переглядів цього року:

422

Схожі статті

Нанохімія
Наука і вчення  | Том 22 | 2020
І. В. Коваленко, В. І. Лисін, Н. Є. Власенко, О. О. Андрійко
Ваврух
Людина  |  Том 4 | 2005
І. Р. Юхновський
Карупу
Людина  |  Том 12 | 2012
Ю. Б. Чайковський

Нагору