Київське товариство охорони пам’яток старовин і мистецтв — Енциклопедія Сучасної України

Київське товариство охорони пам’яток старовин і мистецтв

КИ́ЇВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ОХОРО́НИ ПАМ'ЯТО́К СТАРОВИНИ́ І МИСТЕ́ЦТВА Засн. 1910 з метою виявлення й охорони пам'яток історії та культури на тер. Бессараб., Волин., Гроднен., Катеринослав., Київ., Люблін., Мінської, Поділ., Полтав., Черніг. і Херсон. губерній. Почес. голова – київ., поділ. і волин. генерал-губернатор Ф. Трепов; справами керували рада, розпорядчий ком-т і заг. збори. Раду очолювали: єпископ Чигиринський Павло (Преображенський), від 1911 – київ. губернатор О. Гірс, від 1913 – голова Київ. земської управи М. Суковкін, від 1915 – київ. губернатор О. Ігнатьєв, від 1917 – проф. Київ. духов. академії В. Завітневич. Секр. ради – ст. ад'ютант штабу Київ. військ. округу Б. Стеллецький, діловод упр. генерал-губернатора О. Левицький (від 1913). Головою розпорядчого ком-ту був ст. чиновник з особливих доручень при генерал-губернаторі О. Мердер. Чл. Т-ва були відомі історики, археологи, діячі культури і мист-ва (понад 320 осіб). Серед них – М. Біляшівський, К. Болсуновський, С. Голубєв, В. Данилевич, Л. Добровольський, М. Довнар-Запольський, Ф. Ернст, В. Іконников, І. Каманін, Ю. Кулаковський, Д. Мілєєв, Н. Полонська-Василенко, А. Прахов, Ю. Сіцінський, М. Стороженко, О. Терещенко, Ф. Титов, В. Хвойка, Д. Щербаківський, В. Щербина. У Києві наглядали за земляними роботами під час буд-ва, розплануванням вулиць, прокладанням водогонів, збиранням археол. знахідок, дослідж. печер; розкопками Китаїв. печер та курган. могильника, підзем. ходів і споруд на тер. Софії Київської, Чорнобил. городища; сприяли ремонту та реставрації Золотих воріт, Звіринец. печер, укріплення Андріїв. гори і фундаментів Андріїв. церкви. Обстежували й досліджували пам'ятки на тер. Пд.-Зх. краю, порушували клопотання про ремонт пам'яток арх-ри у м-ку Сатанів (нині смт Городоц. р-ну), замків у містах Старокостянтинів (обидва – нині Хмельн. обл.) та Острог (нині Рівнен. обл.), замку і костелу в Луцьку тощо. 1912 засн. б-ку і музей Т-ва (зберігач О. Ертель). 1913 відкрито Уман. відділ. Т-ва (голова Х. Ящуржинський). Співпрацювало із Київ. відділом Імперат. рос. воєнно-істор. т-ва, Істор. т-вом Нестора-літописця, Київ. т-вом старожитностей і мист-в, Церк.-археол. т-вом при Київ. духов. академії. Припинило існування через формування рад. системи держ. пам'яткоохорон. органів. 1920 музейні та бібліотечні колекції Т-ва передано Укр. наук. т-ву в Києві.

Літ.: Устав Киевского общества охраны памятников старины и искусства. К., 1910; Григор'єва Т., Денисенко Г. З історії збереження історико-культурної спадщини України: діяльність Київ. т-ва охорони пам'яток старовини і мист-ва // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». 1993. Т. 3; Федорова Л. Д. Діяльність Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва зі збереження культурної спадщини України 1910–1920 рр. К., 2008.

ДА: ЦДІА України в Києві. Ф. 275, оп. 1, спр. 3, 10, 23, 25, 26, 43.

Л. Д. Федорова


Покликання на статтю