Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша — Енциклопедія Сучасної України

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ КО́ЛЕДЖ ДЕКОРАТИ́ВНОГО І УЖИТКО́ВОГО МИСТЕ́ЦТВА ім. І. Труша Засн. 1876 у Львові Мін-вом осві­ти і віросповідань Австр. імперії як Школа рисунку і моделювання. Навч. заклад неодноразово змінював статус і назву: від 1882 – Школа худож. промислу, від 1890 – Школа худож. промис­лів та декор. мист-ва, від 1929 – Держ. тех. школа ім. С. Щепановського, від 1938 – Держ. ін-т пласт. мист-ва, від 1940 – Держ. худож.-пром. уч-ще. Під час нім. окупації на базі уч-ща створ. Школу мист. промислу з укр. мовою навч. та аналог. польську (очолював Ю. Стажинський). Від 1944 – знову худож.-пром. уч-ще, згодом – уч-ще ужитк. мист-ва, від 1949 – уч-ще приклад. мист-ва, від 1956 – ім. І. Тру­ша, 1992 відкрито 2 відділи: ре­ставрація творів мист-ва, вишивка і моделювання одягу, від 1993 – сучасна назва. Входить до складу наук.-мист. комплексу Львів. АМ. Коледж розміщено на вул. Снопківська, № 47 (збудовано 1906–09, арх. В. Сад­ловський) та вул. Метрологічна, № 3. У закладі функціонують відділи: скульптури, худож. роз­пису, худож. кераміки, худож. металу, худож. дерева, худож. ткацтва, вишивки та моделювання одягу, реставрації творів живопису, графіч. дизайну, дизайну архіт. середовища. Здійснюють підготовку молодших спеціалістів (4 р.) і бакалаврів (6 р.). Станом на 2014 навч. 445 студентів. Створ. Музей студент. робіт (1956, реконструйовано та оновлено 2010). У мист. школі у різні періоди навч. або працювали відомі в Україні та Європі художники: П.-В. Гарасимович, Л. Ґец, Ю. Кратохвиля-Відимська, Г. Кузневич, О. Кульчицька, О. Курилас, А. Манастирський, Т. Романчук, І. Севера, К. Сіхульський, Л. Тирович; Є. Дзин­дра, О. Ліщинський, Т. Макси­сько, Р. Сельський, М. Федюк, Я. Чайка; Б. Возницький, Д. Довбошинський, Т. Драган, Т. Лев­ків, П. Маркович, Е. Мисько, В. Одрехівський, Г. Смольський; Р. Безпалків, І. Винник, Ю. Квас­ниця, М. Коломийчук, Ю. Лесюк, Я. Лоза, О. Лучинський, М. Могилат, Г. Новоженець-Гаврилів, М. Откович, Д. Парута, В. Риботицький, О. Роюк-Багринівська, Б. Стельмах, Я. Троцько, В. Ша­ленко, М. Шеремета, Я. Юзьків. Перший дир. – В. Чіршніц, від 1893 – З. Ґорґолевський, від 1903 – З. Гендель, 1908–15 – В. Клапковський, 1920–29 – В. Кри­цинський, водночас 1923–29 – Я. Нальборчик, 1937–39 – З. Гарлянд, 1941–44 – Є. Нагірний, М. Осінчук і В. Кричевсь­­­кий, від 1944 – А. Куренко, від 1946 – Г. Леонов, від 1947 – В. Пронь, від 1951 – В. Тарасов, від 1975 – Б. Коцай, від 2003 – В. Откович.

Літ.: Коледж ім. І. Труша. Найдавнішій мистецькій школі Львова виповнюється 120 років // Галиц. брама. 1996. № 20; ЛДКДУМ ім. І. Труша 125. К.; Л., 2002; P. Grankin. Lwowska Szkoła Przemysłowa: dzieje gmachów na tle historii zakładu // Schola Architecturae. Budynki szkół archi­­tektury. Wrocław, 2005; Шмагало Р. Істо­ричний шлях Художньо-промислової школи у Львові // Бюл. Львів. філіалу Нац. н.-д. реставрац. центру України. 2006. № 2(8); Школа мистецьких традицій: Мат. наук. конф., присвяч. 135-річчю від часу заснування ЛДКДУМ ім. І. Труша. Л., 2011; Загайська Р. Школа мистецтв на Снопківській. Л., 2012.

Р. Й. Загайська

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Р. Й. Загайська . Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59625 (дата звернення: 09.05.2021)