Біогеоценологія — Енциклопедія Сучасної України

Біогеоценологія

БІОГЕОЦЕНОЛО́ГІЯ – наука про закономірності формування, будову, поширення, розвиток та функціонування біогеоценозів і біогеоценотичного покриву. Б. сформувалася в межах геоботаніки і болотознавства внаслідок їх взаємодії із ґрунтознавством, зоологією, мікробіологією, кліматологією, географією та ін. природничими дисциплінами. Основоположником Б. є В. Сукачов (1880–1967), осн. концепції якого сформувалися під впливом наук. праць В. Докучаєва, Г. Висоцького, В. Станчинського, В. Вернадського. Під терміном «Б.» він розумів «область знань про біогеоценози», визначив її осн. положення, теор. й практ. завдання, програму, напрями й організац. засади досліджень. Наук. ідеї В. Сукачова розвинені в працях М. Диліса, Ю. Бялловича, М. П’явченка, Т. Работнова, В. Мазинга, Л. Родіна, О. Бельгарда, М. Голубця та ін. Усталені осн. поняття, методи вивчення структур. і функціон. орг-ції біогеоценозів, їх осн. компонентів – ґрунту, атмосфери, води, рослин, тварин і мікроорганізмів, продукц. і редукц. процесів, біотич. кругообігу, а також осн. їх типів – тундрових, лісових, болотних, степових, лучних, пустельних і водних, їх просторової й часової динаміки, принципи класифікації. Розвиткові Б. сприяла Міжнар. біол. програма та програма ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Центрами біогеоценолог. дослідж. в Україні є Ін-т екології Карпат НАНУ (М. Голубець, К. Малиновський, М. Рудишин, Й. Царик, Ю. Чорнобай) і Дніпроп. ун-т (О. Бельгард, А. Травлєєв). Розвиток ідей Б. та екології екосистем став основою для створення нової галузі – екосистемології, в якій Б. розглядають як один з розділів – вчення про біогеоценозні екосистеми.

Літ.: Основы лесной биогеоценологии. Москва, 1964; Проблемы биогеоценологии. Москва, 1973; Программа и методика биогеоценологических исследований. Москва, 1974; Дылис Н. В. Основы биогеоценологии. Москва, 1978; Голубец М. А. Актуальные вопросы экологии. К., 1982; Номоконов Л. И. Общая биогеоценология. Ростов-на-Дону, 1989; Антропогенні зміни біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні. К., 1994; Голубець М. А. Екосистемологія. Л., 2000.

М. А. Голубець

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
М. А. Голубець . Біогеоценологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35286 (дата звернення: 26.07.2021)