Академія образотворчого мистецтва і архітектури Національна — Енциклопедія Сучасної України

Академія образотворчого мистецтва і архітектури Національна

АКАДЕ́МІЯ ОБРАЗОТВО́РЧОГО МИСТЕ́ЦТВА І АРХІТЕКТУ́РИ Національна – вищий мистецький навчальний заклад, що готує фахівців у галузі образотворчого мистецтва і архітектури. Підпорядк. Мін-ву культури і мист-в України. Створ. у грудні 1917 з ініціативи вчених М. Грушевського, Д. Антоновича, Г. Павлуцького, художників Г. Нарбута, М. Бойчука, Ф. Кричевського, В. Кричевського, М. Бурачека, М. Жука, А. Маневича, О. Мурашка. У 1922 перетвор. в Ін-т пластич. мист-в, який 1924, після об'єднання з Київ. архіт. ін-том, одержав назву Київ. худож. ін-ту. У 1992 навч. закладу повернено його початкову назву – Укр. академія мист-ва. У 1998 перейм. в Академію образотвор. мист-ва і арх-ри, від 2000 – національна. У навч. закладі сформувались мист. школи М. Бойчука, Г. Нарбута, Ф. Кричевського. Серед випускників – О. Павленко, І. Падалка, М. Рокицький, П. Злочевський, Ф. Нірод, В. Седляр, В. Заболотний, В. Меллер, О. Сахновська, Л. Крамаренко, Т. Яблонська, В. Костецький, К. Єлева, Г. Меліхов, О. Олійник, С. Григор'єв, В. Бородай, В. Пузирков, М. Вронський, О. Лопухов, Г. Якутович, О. Ковальов, І. Селіванов, В. Шаталін, О. Данченко та ін. За роки існування підготовлено бл. 7 тис. фахівців. Нині в Академії на 5-ти ф-тах (живопис., графіч., скульптур., архіт., мистецтвознавчий) навч. 800 студентів. На 12-ти каф. працює 160 викл., серед яких 21 акад. і чл.-кор. АМУ, 11 лауреатів Держ. (нині Нац.) премії України ім. Т. Шевченка; 59 викл., відзначено почес. званнями, зокрема, 14 нар. художників та 2 нар. архітектори України; 50 проф. і д-рів н.; 40 доц. і канд. н., які готують фахівців із станкового і монументал. живопису, театр.-декорац. мист-ва, скульптури, графіки (вільної графіки, мист-ва книги, графіч. дизайну), художників-реставраторів творів образотвор. та декор.-ужитк. мист-ва, архітекторів, мистецтвознавців. В Академії є аспірантура з мистецтвознавства і арх-ри та асистентура-стажування із живопису, графіки, скульптури та арх-ри; наук.-метод. музей, мист. б-ка, кабінети живопису, графіки, рисунку, пластич. анатомії, комп'ютер. графіки тощо. Від 1994 Академія видає щоріч. зб. дослідниц. та наук.-метод. праць із питань історії і теорії мист-ва й арх-ри, пам'яток культури, сучас. худож. процесу, гуманітар. освіти в худож. навч. закладі. Академія має 2 навч. корпуси, спорт. зал, гуртожитки, їдальню, базу відпочинку.

А. В. Чебикін


Покликання на статтю