Львівська національна академія мистецтв — Енциклопедія Сучасної України

Львівська національна академія мистецтв

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА АКАДЕ́МІЯ МИСТЕ́ЦТВ Створ. на базі Львів. держ. ін-ту приклад. та декор. мист-ва, засн. 1946 на основі утвореної 1876 Заг. цісар. худож.-пром. школи. 1942–43 – Львівська державна мистецько-промислова школа. Від 1994 – Львів. держ. АМ, від 2004 – національна. Розміщена у будинку Ін-ту пластич. мист-в (діяв від 1938). Відкрили ф-ти: живописно-декор., приклад. гра­фіки, худож. текстилю, декор. скульптури, худож. обробки дерева. Попри значну кількість скеров. рад. владою викл. з ін. міст, важливу роль у становленні закладу відіграли педагоги, які закін. Львів. пром. школу та європ. академії. У структурі АМ нині функціонують ф-ти декор.-приклад. мист-ва, образотвор. мист-ва і реставрації, дизайну, історії і теорії мист-ва; готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів у галузях декор.-ужитк. і образотвор. мист-в, реставрації, мистецтвознавства; працюють навч.-творчі майстерні. Академія – розгалужений навч. комплекс, у її складі: Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва, Львівський дер­жавний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Тру­ша, Ужгородський інститут ми­стецтв ім. А. Ерделі, спеціалізов. школа-інтернат «Мала АМ» (смт Підбуж Дрогоб. р-ну Львів. обл.). Форми навч.: денна, заочна, екстернатна. Спеціальності: монум.-декор. живопис, монум.-декор. скульптура, інтер’єр та обладнання, художня кераміка, художнє скло, художнє дерево, художня обробка шкіри, худож. метал, худож. текстиль (спеціальності – ткацтво, трикотаж, вибійка), пром. графіка, реставрація предметів мист-ва, історія та теорія мист-ва. 2010 при АМ засн. худож. ліцей. Станом на 2014 навч. понад 600 студентів, працює понад 180 викл., з них – 4 акад. і чл.-кор., 22 проф., 55 доц., 20 нар. і засл. художників України, 18 засл. діячів мист-в України. Серед викл. – М. Андрущенко, Й. Бокшай, О. Боньковський, М. Вендзилович, П. Жолтовський, М. Курилич, В. Манастирський, Л. Мед­відь, О. Мінько, Є. Нагірний, Я. На­новський, В. Овсійчук, І. Севера, Р. Cельський, М. Федюк, Ф. Черняк. Видатні випускники – П. Балла, Є. Безніско, І. Боднар, В. Борисенко, Т. Бриж, Б. Гор­балюк, С. Дзиндра, Д. Довбошинський, Л. Жоголь, А. Жук, К. Звіринський, С. Караффа-Корбут, І. Катрушенко, М. Кипріян, С. Коропчак, Д. Крвавич, М. Кристопчук, Ю. Лащук, Є. Ли­сик, І. Литовченко, М. Лозинський, І. Марчук, І. Остафійчук, В. Островський, Н. Паук, Р. Петрук, О. Пилєв, Л. Пушкар, Й. Садовський, І. Самотос, І. Скобало, Б. Сорока, Є. Фащенко, З. Флінта, М. Яців та ін. Проводять всеукр. виставки диплом. робіт студентів «Мист-во молодих», виставки-конкурси, Міжнар. симпозіум зі скла (від 1989), мист. акції, наук.-мист. конф., симпозіуми, видають наук. зб., альманахи, проспекти про діяльність навч. закладу. При Академії функціонують аспірантура, докторантура, Н.-д. центр, наук. б-ка. Видають «Вісник Львів­ської національної академії мис­тецтв». Ректори – Я. Запаско (1958–71), В. Бо­­рисенко (1972–85), І. Сере­дюк (1985–88), Е. Мись­ко (1988–2000), А. Бокотей (2000–15), В. Одрехівський (від 2016).

Літ.: Львівська національна академія мистецтв. К., 2011; Бібліографічний каталог наукових і мистецьких видань ювілейної виставки до 65-річчя Львівської національної академії мистецтв. Л., 2011; Львівська національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: націо­нальна специфіка, європейська парадигма розвитку. Л., 2016; Бадяк В. У час відлиги. Львівська національна ака­демія мистецтв. 1953–1964 рр. Ч. 2. Л., 2016.

Ю. О. Бірюльов

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Ю. О. Бірюльов . Львівська національна академія мистецтв // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59589 (дата звернення: 10.05.2021)