Київський національний університет театру, кіно і телебачення — Енциклопедія Сучасної України

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ТЕА́ТРУ, КІНО́ І ТЕЛЕБА́ЧЕННЯ ім. І. Карпенка-Карого – вищий навчальний заклад у галузі театрального і кіномистецтва. Засн. 1904 М. Лисенком (1-й дир.) як Муз.-драм. школа, від 1912 – його імені. 1918 реорганіз. у Муз.-драм. ін-т. 1934 на базі драм. ф-ту ін-ту створ. Київ. держ. театр. ін-т, від 1944 – держ. ін-т театр. мист-ва, від 1945 – ім. І. Карпенка-Карого, від 2003 – держ. ун-т театру, кіно і телебачення, від 2004 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву культури України. 1961 у зв'язку зі створенням на базі ін-ту ф-ту кінематографії (від 2005 – Ін-т екран. мист-в) розпочато підготовку фахівців для роботи у галузі кіно. У складі ф-ту театр. мист-ва та Ін-ту екран. мист-в Ун-ту функціонують 15 каф. Готує фахівців за освіт.-кваліфікац. рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр і спеціальностями: актори і реж. драм. театру і кіно, театру ляльок, реж. цирку, класич. балету, театрознавці, організатори театр. справи, кінотелевиробництва, реж. і оператори кіно і телебачення, звукорежисери, диктори та ведучі телевізій. програм, кінознавці, кінодраматурги. На денній, вечір. і заоч. формах навч. 1649 студентів. Навч.-вихов. процес забезпечують 446 наук.-пед. працівників, серед яких 122 мають наук. ступ. і вчені звання. Із них – 3 д-ри та 31 канд. наук, 10 проф. і 24 доц., 4 акад. і 6 чл.-кор. НАМУ. У різний час в Ун-ті працювали: А. Бучма, М. Верхацький, А. Гашинський, М. Карасьов, І. Корнієнко, М. Крушельницький, Лесь Курбас, П. Нятко, Л. Олійник, Р. Пилипчук, А. Скибенко, М. Старицька, Б. Ступка, В. Харченко, Г. Юра. Серед викл. – І. Безгін, Б. Бенюк, Д. Богомазов, В. Зимня, Ю. Мажуга, Е. Митницький, М. Рєзникович, М. Рушковський. Відомі випускники – Д. Антонович, Р. Балаян, В. Бегма, А. Бенкендорф, Ю. Березін, Е. Бистрицька, О. Бійма, В. Бортко, Ф. Верещагін, М. Гіляровський, Є. Головатюк, В. Данченко, В. Дашенко, В. Денисенко, Н. Доценко, Л. Дубовик, М. Задніпровський, В. Івченко, І. Казнадій, М. Кононенко, Н. Копержинська, О. Кусенко, В. Магар, М. Мерзлікін, Б. Мешкіс, П. Міхневич, С. Олексенко, К. Осмяловська, М. Равицький, А. Решетников, А. Роговцева, П. Сергієнко, О. Сердюк, К. Степанков, Ю. Тимошенко, Ю. Ткаченко, Б. Тягно, Д. Франько, В. Цимбаліст, Г. Янушевич та ін. Виходили наук. зб. «Мистецтво кіно» (1979–85), «Театральна культура» (1980–87). Від 2007 видає «Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого». Соц. база: 4 навч. корпуси, навч. театр, кінотелекомплекс, гуртожиток. Ректор – О. Безгін (від 2003).

О. Г. Хльобас


Покликання на статтю