Косівський район — Енциклопедія Сучасної України

Косівський район

КО́СІВСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у південно-східній частині Івано-Фран­ківської області. Межує з Верховин., Надвірнян., Коломий., Снятин. р-нами, Яремчан. міськ­радою Івано-Фр. обл., Путил. і Вижниц. р-нами Чернів. обл. Утвор. 1940. Від липня 1941 до серпня 1944 – під нім.-фа­­шист. окупацією. Жит. зазнали політ. репресій. До серед. 1950-х рр. діяло підпілля ОУН–УПА. Пл. 986 км2. Насел. 30 400 осіб (2001, складає 98,3 % до 1989), переважно українці. У складі р-ну – м. Косів, смт Кути і Яблунів, 42 сільс. насел. пункти. Поверхня пн. і сх. частин, розташованих у Покутті, – підвищена хвиляста рівнина, зх. і пд. частин, що лежать у межах Покутсько-Буковинських Карпат, – переважно низькі та середньовисотні округловершинні хребти.

Гірські вершини в рівнин. частині сягають 300–450 м, у гірській – 700–1300 м. Корисні копалини: природ. газ, буре вугілля, вапняки, кам'яна сіль, гон­­чарні глини, гравій. Осн. річки: Черемош (у пд.-сх. і сх. частинах; протяжність у межах р-ну 80 км), Рибниця (54 км), Пістинька (56 км) з Лючкою (24 км; усі – притоки Пруту, бас. Дунаю). На р. Віпчинка (притока Стоянова, бас. Рибниці) – водо­­спад, геол. пам'ятка природи місц. значення Гук Яворівський; на р. Рибниця – низка водоспадів і великих порогів, геол. па­­м'ятка природи місц. значення Гуки Косівські; на р. Брустурка (притока Пістиньки) – водоспади Гуки Шепітські (Великий (ге­­ол. пам'ятка природи місц. зна­­чення) і Малий); на р. Пістинька – водоспади Гуки Шешорські (Великий і Малий); на р. Рушір (притока Лючки) – Рушірський водоспад. Ґрунти переважно дерново-підзолисті оглеєні та бурі лісові; менше поширені лучні, дерново-буроземні опідзолені, гірсько-підзолисті та бу­­роземно-підзолисті оглеєні. Лі­­сами – буковими, дубово-буковими у Передкарпатті та мішаними, ялиново-широколистяними в горах – вкрито 50,6 % пл. р-ну (45,69 тис. га). 2002 створ. Нац. природ. парк «Гуцульщина», пл. якого становить 32,27 тис. га. У К. р. розвинуті нар. художні промисли: різьблення на дереві, кераміка, вишивання, ткацтво, оброблення шкіри та металу (серед осередків – села Брустурів, Космач, Пістинь, Річ­­ка, Яворів). У с. госп-ві перева­­жає тваринництво м'ясо-молоч. напряму. Розвинуте садівницт­­во.

Спеціалізація рослинницт­­ва – вирощування зерн. культур. Пл. орних земель 11,4 тис. га. У К. р. – Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, Кутське сільс. ПТУ, 60 заг.-осв. шкіл, рай. центр дит. творчості; 3 школи мист-в, 2 муз. школи, рай., 2 селищ. і 37 сільс. Нар. домів, 49 б-к, Кутський крає­знавчий музей, Кобацький літературно-ме­­моріальний музей Марка Черемшини; 4 лікарні, 11 лікар. амбулаторій, 41 фельдшер.-аку­­шер. пункт. Виходять міська г. «Косівський передзвін» і рай. г. «Гуцульський край». Клімат. умови на тер. р-ну сприяють роз­­витку відпочинк. туризму. Діють реліг. громади УГКЦ (32), УАПЦ (37), УПЦ КП (6), УПЦ МП, РКЦ (2), адвентистів сьомого дня, євангел. християн-баптистів. У смт Яблунів – монастир сестер милосердя св. Вікентія УГКЦ. Пам'ятки арх-ри: церква Вознесіння Господнього та дзвіниця у с. Бабин (1896), церква Вознесіння Господнього та дзвіниця у с. Брустурів (1785), церква св. Дмитрія у с. Великий Рожин (1783), церква Благовіщення та дзвіниця у с. Вербовець (1850), церква св. Стефанія та дзвіниця у с. Город (1866), житл. будинок Марка Черемшини (19 ст.), 152004.pngцерква св. Миколая та дзвіниця (1852) у с. Кобаки, церква св. Параскеви-П'ятниці (1753), житл. будинок (1886), кузня (1896), церква св. Петра і Павла та дзвіниця (1904–05) у с. Космач, ратуша (кін. 18 ст.), костел св. Антонія (1772), церква Пресвятої Трійці та дзвіниця (1833), костел Св. серця Ісуса (1908) у смт Кути, церква Вознесіння Господнього, житл. будинок О. Терлецького у с. Люча, церква св. Михайла у с. Лючки (усі – 19 ст.), церква Різдва Пресвятої Богородиці та дзвіниця у с. Малий Рожин (18 ст.), церква Воз­­движення Чесного Хреста та дзвіниця (1859), житл. будинок Я. Головацького (кін. 19 ст.) у с. Микитинці, церква св. Миколая (1844), житл. будинок Я. Галана (поч. 20 ст.) у с. Нижній Березів, церква Успіння Пресвя­­тої Богородиці та дзвіниця у с. Пістинь (1623, 18 ст.), церква Пресвятої Богородиці та дзвіни­­ця у с. Прокурава (19 ст.), церква Вознесіння Господнього у с. Риб­­не (1870), церква св. Василія та дзвіниця у с. Річка (19 ст.), церк­­ва Преображення Господнього та дзвіниця (19 ст.), церква Різ­­два Пресвятої Богородиці та дзвіниця (1868) у с. Рожнів, житл. будинок В. Симчича у с. Середній Березів (20 ст.), церква Ус­­піння Пресвятої Богородиці у с. Слобідка (1846), церква св. Яки­­ма і Анни та дзвіниця (19 ст.), комплекс будівель курорту лікаря Тарнавського (кін. 19 – поч. 20 ст.) у с. Смодна, церква св. Петра і Павла та дзвіниця у с. Сні­давка (19 ст.), Святодухів. церква у с. Соколівка (1866), церква Преображення Господнього (1868), церква Пречистої Діви Марії (1882) у с. Старі Кути, церква Покрови Пречистої Діви Марії у с. Цуцулин (19 ст.), церква св. Іоанна у с. Черганівка (1821), церква св. Параскеви та дзвіниця (1874), млин (19 ст.) у с. Шешори, житл. будинок Шкрі­­бляків (19 ст.), церква Різ­­два Богородиці та дзвіниця (1926) у с. Яворів. На тер. р-ну виявлено пам'ятки давньорус. часів (24), трипіл., карпат. курганів і черняхів. культур. У Косові, смт Кути (1650) і Яблунів (1741), селах Лю­­ча (1625), Пістинь (1688), Уторопи (1641), Шешори (1673) бу­­ли замки. Серед видат. уроджен­­ців – Герої України письменник Д. Павличко (с. Стопчатів), пись­­менник, засл. діяч культури Укра­­їни Р. Іваничук (с. Трач) і співачка, нар. арт. СРСР М. Стеф'юк (с. Рожнів); патріарх Київський і всієї Русі-України (УПЦ КП) Володимир (В. Романюк; с. Химчин); чл.-кор. НАНУ фахівець у галузі нафтогазовидобування Д. Єгер (смт Кути) та матеріало­­знавець Б. Остафійчук (с. Химчин); хімік Б. Бурачинський (с. Шешори), фізики М. Григорчук (с. Баня-Березів), Д. Заячук (с. Стопчатів), П. Зузяк (с. Вербовець), С. Паранчич (с. Рожнів), А. Савицький (с. Пістинь), радіо­­фізик В. Юзевич (с. Трач), фахівець у галузі інформ.-вимірюв. систем В. Погребенник (с. Рож­нів), гідролог М. Будз (с. Старі Кути), фахівець у галузі лісівниц­­тва Ю. Дебринюк (с. Яворів), ґрунтознавець Ю. Дмитрук (с. Стопчатів), географ, клімато­­лог Г. Драгомирецький (с. Нижній Березів), філософ Д. Дзвінчук (с. Акрешори), правознавець, політолог Т.-Б. Цюцюра (с. Кобаки), громад. діяч Михай­­ло (с. Нижній Березів), його си­­ни мовознавці Костянтин і Юліан (с. Люча) Ґеники-Березовські, мовознавець М. Голянич (с. Тюдів), романіст, франкознавець, перекладознавець О. Домбров­­ський (с. Рибне), літературо­­знавець М. Корпанюк (с. Вербо­­вець), педагог М. Черпінський (с. Трач), лікар-кардіохірург М. Атаманюк (с. Смодна), травма­толог-ортопед Д. Бітчук (с. Рож­­нів), лікар-хірург С. Ґеник (с. Ниж­­ній Березів); письменники Мар­­ко Черемшина (с. Кобаки), І. Ан­­друсяк (с. Вербовець), Г. Арсенич-Баран (с. Нижній Березів), брати Василь (смт Яблунів) і Ми­­хайло (с. Стопчатів) Атаманюки, І. Бойчук (с. Вербовець), М. Влад (с. Розтоки), І. Малкович (с. Ниж­­ній Березів), Т. Мельничук (с. Уто­­ропи), Д. Осічний (с. Кобаки), М. Пилатюк (с. Трач), Б. Радиш (с. Рожнів), М. Симчич (с. Середній Березів), поет, літературознавець В. Ганущак (с. Микитинці), громад. діяч, видавець В. Арсенич, крає­знавець П. Арсенич, громад.-політ. діяч К. Ґеник-Березовський (усі – с. Ниж­­ній Березів), журналісти І. Бод­­руг (с. Верхній Березів), Л. Вард­зарук (с. Космач), І. Чепига (с. Кобаки); архітектор І. Боднарук (с. Стопчатів), нар. зодчий Д. Бучук (с. Яворів), художники М. Коломийчук (с. Люча), П. Сах­­но (с. Рожнів), М. Томен (с. Космач), скульптор В. Федорук (с. Кобаки), етнограф, майст­­ри­ня декор. ткацтва О. Никорак (с. Космач), майстер писанкарства та худож. вишивання Д. По­­жоджук (с. Космач), майстри худож. оброблення дерева Я. Па­­січанський (нар. художник Укра­­їни; с. Середній Березів), В. Ван­­джурак (с. Брустурів), П. Гондурак (с. Яворів), Микола (с. Бру­­стурів) і його син Василь (с. Річ­­ка) Грепиняки, А. Кознюк (с. Со­­ко­­лівка), В. Лукашко (с. Смодна), Дмитро і його син Євген Лучуки (с. Рожнів), М. Мегединюк (с. Снідавка), В. Петрів (с. Прокурава), Яків і його син Василь Тонюки, Д. Тонюк (усі – с. Річка), Б. Ходан (с. Смодна), Д. Шкрібляк (с. Яворів), майстер худож. оброблення дерева Василь, йо­­го сини майстер декор.-ужитк. мист-ва, монументаліст, засл. художник України Василь, майстер худож. оброблення дерева Петро Корпанюки (с. Яворів), гон­­чар, художник-кераміст В. Аба­­шин (с. Вербовець), різьбяр, ін­­крустатор, мосяжник І. Абрамо­­вич (с. Річка), писанкарка М. Білецька (с. Пістинь), майстри декор.-ужитк. мист-в К. Боб'як-Никорак (с. Космач), І. Стеф'юк (с. Рожнів), майстер ложкарст­­ва І. Бойцуняк (с. Прокурава), майстри декор. ткацтва П. Борук (с. Рожнів), П. Бучук (с. Яворів), М. Василькевич (с. Розтоки), М. Ганущак (с. Пістинь), В. Кали­­нич (с. Яворів), майстри худож. ткацтва та вишивання Г. Васи­­ла­­щук (с. Шешори), подружжя Дмит­­ро та Ганна Вінтоняки (с. Кос­­мач), Л. Воронюк (с. Кривоброди), Є. Ґеник (с. Вижній Березів), майстри худож. кераміки Надія (с. Старий Косів) та її син Олександр (смт Кути) Вербівські, М. Волощук (с. Старі Ку­­ти), М. Гринюк (с. Старий Косів), П. Дубей (с. Середній Березів), Г. Рощиб'юк (с. Старий Косів), майстри оброблення дерева та металу Т. Герцюк (с. Старі Ку­­ти), Ф. Дручків (с. Брустурів), В. Девдюк (с. Старий Косів), майстер декор.-ужитк. мист-ва, публіцист М. Дідишин (с. Космач); композитор, нар. арт. Укра­­їни Л. Дутковський (смт Кути), співаки, нар. арт. України В. Ватаманюк (с. Рожнів) і С. Фіцич (с. Нижній Березів), актриса, засл. арт. УРСР О. Затварська (смт Яблунів), актор, режисер В. Симчич (с. Середній Березів), дудар М. Додяк (с. Тюдів); кооп. діяч Д. Григорчук (с. Баня-Березів); військ.-політ. діяч М. Ар­­сенич (с. Нижній Березів), військовик УГА Г. Голинський-Гурбич (с. Вижній Березів).

Літ.: Арсенич П. Березуни. Ів.-Ф., 1994; Населені пункти Косівщини: Довід. Косів, 1995; Бандрівський М., Мац­­кевий Л., Мацюк О. Старожитності Ко­­сівщини: Істор. нариси. Ів.-Ф., 1997; Пам'ятники природи Косівщини. Косів, 1997; Томащук М. Березови в історії Гуцульщини. Коломия, 1997; Сав'юк Ф., Сав'юк П., Сав'юк М. Микитинці: Історія села очима однієї родини. Коломия, 1997; Близнюк В. Слідами забутої бувальщини: Легенди, перекази, історія, факти (про с. Старі Кути). Косів, 1997; Грабовецький В. Уторопи: Сторінки істо­­рії. Ів.-Ф., 1997; Кугутяк М. Кам'яні ста­­рожитності Космача. Ів.-Ф., 1997; Пелипейко І. Мій рідний край: Природа, господарство, населення Гуцульщини: Навч. посіб. Косів, 1998; Німець О. Ку­­ти: Сторінки історії містечка. Косів, 1998; Василащук О. Шешори: На терезах ча­­су. Косів, 2000; Рибчанський М., Ли­­си­­шин А. Люча: Істор.-крає­зн. нарис. Л.; П., 2002; Яблунів: Путівник. Косів, 2002; Голобин А. С. Водоспади Карпат. Івано-Франківська область: Косівсь­­кий та Богородчанський райони: Турист. пу­­тівник. Ів.-Ф., 2004; Туристичними стеж­­ками Косівщини: Путівник. Косів, 2004. Ч. 1–2; Косівщина туристична: Путівник. Т., 2007; Курищук В. Яблунів: причинки до історії містечка. К., 2008; Німець О. Кути над Черемошем. Косів, 2011.

І. А. Пелипейко , М. В. Цьок


Покликання на статтю