Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка — Енциклопедія Сучасної України

Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА МУЗИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ ім. М. Лисенка – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі музики; один із найстаріших музичних навчальних закладів у Європі. Виникнення та існування Академії тісно пов’язані з діяльністю ін. навч. муз. закладів Львова, історія котрих сягає 1826, коли завдяки клопотанням Ф. Моцарта, сина відомого ком­позитора, був відкритий співочий ін-т ім. св. Цецилії, на основі якого 1838 постало Галиц. муз. т-во. При ньому 1839 організовано муз. ін-т, що функціонував до 1848. 4 грудня 1853 сформовано дирекцію Галиц. муз. т-ва, до складу якої увійшов також дир. консерваторії, затв. статут і розпочато навч. у консер­ваторії. Одним із перших дир. став учень Ф. Шопена, відомий піаніст і композитор К. Мікулі; у різні роки педагогами були М. та А. Солтиси, В. Курц, Я. Галь та ін. У цьому навч. закладі здобули освіту видатні музиканти різних національностей, серед них – С. Крушельницька, Д. Січинський, О. Мишуга, В. Барвін­ський, М. Розенталь, Л. Марек. 1903 з ініціативи А. Вахнянина та укр. діячів культури у Львові створ. Вищий муз. ін-т, якому згодом присвоєно ім’я М. Лисенка. Завдяки зусиллям його перших кер., зокрема С. Люд­кевича та В. Барвінського, профес. рівень випускників став незабаром настільки високим, що вони могли з успіхом виступати на сценах Європи й Америки. Особливо славилася фор­тепіанна школа, представлена Р. Савицьким, Д. Гординською-Каранович та Г. Левицькою. Май­же у всіх містах Галичини Вищий муз. ін-т організував свої філії, що мало винятково важливе значення для культур. роз­витку краю. У міжвоєн. період у Львові виникла ще одна консерваторія – ім. К. Шимановського. Крім консерваторій, у Львів. ун-ті, відповідно до давніх європ. традицій, від 1911 функціонував музикозн. ф-т, яким завідував видат. польс. музико­знавець А. Хибінський. У нього навч. відомі польс. та укр. учені, знані також за кордоном, зокрема М. Антонович, З. Лісса, С. Лобачевська, М. Щепанська. 1939 шляхом об’єднання консерваторії Польс. муз. т-ва, Вищого муз. ін-ту ім. М. Лисенка, Консерваторії ім. К. Шимановського та каф. музикології Львів. ун-ту створ. Львів. держ. консерваторію ім. М. Лисенка, пер­шим дир. якої став В. Барвінський. 1992–2000 – Вищий держ. муз. ін-т ім. М. Лисенка, від 2000 – Львів. держ. муз. академія ім. М. Лисенка, від 2007 – сучасна назва. Нині у її структурі діють 5 ф-тів: фортепіан., оркестр. (з відділами скрипки, струнних, нар., духових та удар. інструментів), диригент. (з відділом хор. та оперно-симф. диригування), теор.-композитор. і вокал. В Академії навч. бл. 800 студентів. Працюють бл. 250 викл., зокрема 4 акад. і чл.-кор., 15 д-рів н., 42 проф., 89 канд. н., 22 нар. і 26 засл. арт. України, 22 засл. діячі мист-в України. Навч. здійснюється на денному, заоч. (за винятком вокал. і композитор. ф-тів) та вечір. (тільки на вокал. ф-ті) відділах. Діють дворічні підготовчі курси вступників зі спеціальностей «сольний спів» та «композиція». Здійснюють підготовку громадян зарубіж. країн за урядовими угодами з міжнар. і громад. орг-ціями та на основі угод і контрактів між Академією та орг-ціями чи приват. особами. Серед відомих науковців і митців, які працювали, – А. Солтис, М. Колесса, Р. Сімович, Ю. Коф­флер, Л. Мюнцер, С. Крушельницька, О. Криштальський, В. Іг­натенко, І. Кушплер, І. Лацанич. Нині в Академії працюють відомі музиканти – М. Скорик, Л. Шутко, М. Байко, Л. Божко-Лацанич, В. Камінський, Б. Каськів, Х. Колесса, М. Кушнір, М. Крих-Угляр, М. Крушельницька, Ю. Ла­нюк, Я. Матюха, А. Микитка, І. Пи­латюк, Л. Посікіра, З. Остафійчук, Й. Ермінь, О. Рапіта, Б. Фроляк, Е. Чуприк, В. Цайтц, І. Юзюк. Наук. дослідження: проблеми муз. психології (Л. Кияновська) та медієвістики (Ю. Ясіновський), історії зарубіж. (С. Павлишин) та сучас. укр. (О. Козаренко) му­зики, етномузикології (Б. Луканюк), муз. журналістики (Л. Мель­ник) та виконавства (Н. Кашкадамова, О. Катрич). Від 2000 ви­дає «Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка», від 2011 – квар­тальник «Українська музика», моногр. дослідж., підручники й посібники. На базі Академії про­водять міжнар. наук. конф. за участі провід. учених України, Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Росії, Німеччини, Австрії, США. Серед студент. виконав. колективів – симф. оркестр, Ка­мерний оркестр «Академія», ор­кестри нар. інструментів. При Академії діє Оперна студія (з симф. оркестром та хором), що здійснює постановки опер. тво­рів (зокрема «Купало» А. Вахнянина, «Роксоляна» Д. Січинського, ред. М. Скорика, «Зоря» І. Со­невицького, «Ноктюрн» М. Лисенка, «Дон Жуан» В.-А. Моцарта). Дослідж. нар. музики проводить Н.-д. лаб. муз. етнології, яка має найбільший в Україні архів зразків нар. музики з Галичини та суміж. регіонів. У різний час ректорами були С. Павлюченко (1948–53), М. Ко­лесса (1953–65), З. Дашак (1965–91), М. Крушельницька (1991–99), І. Пилатюк (від 1999).

Літ.: Сторінки історії Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Л., 2003; Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії: У 2 т. Л., 2003; Камінський В. Львівській музичній академії – 150 років! // Мист. обрії’2003: Альм. К., 2004.

В. Є. Камінський

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
В. Є. Камінський . Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59591 (дата звернення: 10.05.2021)