Антоновичів Омеляна і Тетяни фундація — Енциклопедія Сучасної України

Антоновичів Омеляна і Тетяни фундація

АНТОНО́ВИЧІВ ОМЕЛЯ́НА І ТЕТЯ́НИ ФУНДА́ЦІЯ – міжнародне приватне доброчинне співтовариство. Заснувало подружжя Омелян і Тетяна Антоновичі (1980) у США для сприяння розвиткові укр. літ-ри і мист-ва та гуманітар. наук, зокрема для надання допомоги окремим особам, установам і орг-ціям у вигляді щорічних літ. і наук. нагород, стипендій та грош. дотацій для здійснення окремих українознав. проектів. Омелян і Тетяна А. фінансують орг-цію і є її керівниками. Фундація сприяє видавн. діяльності в Україні. Критеріями для присудження літ. премій є висока мист. вартість та своєрідність творів. Наук. нагорода надається за видатну працю, написану укр. чи ін. мовою в галузі українознавства (історії, мовознавства, мистецтвознавства, історії літ-ри, літ.-мист. критики). Членами журі та дорадниками Фундації в різний час були Ю. Шевельов, Дж. Ґрабович, Б. Рубчак, І. Фізер, Р. Шпорлюк, Я. Пеленський, М. Богачевська-Хом'як, М. Жулинський, І. Дзюба. Нагороди присуджуються раз на рік. Кожна премія – 5 000 амер. дол. Лауреати нагород Фундації: 1981 – В. Барка; 1982 – В. Стус, О. Субтельний; 1983 – Е. Андієвська, Л. Ґордон; 1984 – Ю. Коломієць, М. Ласло-Куцюк; 1985 – Н. Лівицька-Холодна, Б. Кравченко; 1986 – Ю. Лавріненко, Д. Сандерс; 1987– Л. Плющ, Р. Конквест; 1988 – Г. Костюк, І.-П. Химка, Ю. Шевельов; 1989 – Л. Костенко, М. Богачевська-Хом'як; 1990 – В. Шевчук, І. Дзюба; 1991 – І. Драч, З. Бжезинський, Б. Гаврилишин; 1992 – В. Дрозд, М. Брайчевський, г. «Літературна Україна»; 1993 – М. Вінграновський, Я. Дашкевич, М. Жулинський; 1994 – Є. Гуцало, О. Апанович; 1995 – Р. Федорів, М. Коцюбинська, В. Брюховецький; 1996 – Ю. Мушкетик, Б. Боцюрків, Г. Логвин; 1997 – І. Калинець, Д. Степовик; 1998 – Ю. Барабаш, Ю. Луцький; 1999 – Ю. Бадзьо, В. Кордун, І. Шевченко; 2000 – Ю. Андрухович, Р. Шпорлюк. Антоновичі є засн. Фонду ім. В. Стуса у Гарвард. ун-ті. В Укр. музеї у Нью-Йорку, серед спонсорів буд-ва якого були Антоновичі, один із залів називатиметься на їхню честь. Профінансували вид. «Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури» (К., 1999). На кошти Фундації обладнано читальний зал у Наук. б-ці ім. В. Стефаника у Львові, споруджено пам'ятник Борцям за незалежність України та музей «Бойківщина» у м. Долина Львів. обл.

Літ.: Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів. Штрихи до історії Фундації. Виступи і лекції лавреатів нагород Антоновичів (1982–1998). К.; Вашинґтон, 1999.

І. М. Дзюба


Покликання на статтю